LERARENREGISTER

Het Lerarenregister is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. De functie van een beroepsregister is het waarborgen van de kwaliteit en de eer van het beroep.
Levende Talen heeft in 2008 en 2009 de beroepsstandaarden van de vreemdetalendocent en de docent Nederlands ontwikkeld, een registratieprocedure en de criteria voor de accreditatie en validering van professionaliseringsactiviteiten ontwikkeld en vastgesteld.
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), die de projecten rond het lerarenregister coördineerde, is in 2011 omgevormd tot de Onderwijscoöperatie.  (Opgeheven per 1-1-2019). Registerleraar.nl is in 2012 gestart door de Onderwijscoöperatie als een vrijwillig register. In 2017 gaat het vrijwillige lerarenregister over in een verplicht register (mits het wetgevingstraject is afgerond). Hiervoor is een wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register opgesteld. Dit is 4 september 2015 door de ministerraad goedgekeurd en bevindt zich nu in het wetgevingstraject. Het lerarenregister is hier ondergebracht. Zie verder www.registerleraar.nl

Over Lerarenregister op deze site