Leraar kom naar de regionale bijeenkomsten over de actualisatie van het examenprogramma!

De vakvernieuwingscommissies MVT en Nederlands leverden 4 oktober 2022 hun eerste tussenproduct op. Hierin beschrijven ze het raamwerk en de karakteritiek van MVT en Nederlands. Op basis hiervan gaan ze verder met het het ontwerpen van (concepten van) eindtermen. Op het congres namen docenten deel aan bijeenkomsten om hun reacties op het tussenproduct te geven. Aanwezig waren de procesregisseurs, leden van de vernieuwingscommissies en leden van de advieskring. Zij allen nemen de input van de leraren mee in het verder werken aan de actualisatie van de examenprogramma’s.

Op 19 oktober, 1 en 3 november zijn er opnieuw bijeenkomsten voor leraren die mee willen denken. Hierbij doe ik een dringende oproep aan alle leraren maar vooral ook aan vmbo-leraren om mee te doen. Ook als je geen lid bent van Levende Talen kun je je inbreng hebben in het nieuwe examenprogramma. Meld je aan voor een van onze regionale bijeenkomsten op https://forms.gle/NLC7d9gY6RYxXqY39

We gaan in op de vakvernieuwing en bespreken tussenproduct 1 + 2: raamwerk en karakteristiek van het vak, maken verslag en zorgen dat onze input bij de advieskring terecht komt. DOE MEE!

Vakvernieuwing

Levende Talen is nauw betrokken bij het proces van actualisering van de kerndoelen van het funderend onderwijs en van de eindtermen en examenprogramma’s voor het talenonderwijs in het vmbo, havo en vwo. Op deze pagina houden we u op de hoogte van deze vakvernieuwing.

Daartoe is een webportal opgezet, waarin achtergronden en toelichting op de vakvernieuwing en informatie over degenen die
erbij betrokken zijn.

https://www.actualisatiemvt.nl/

Uitnodiging regionale bijeenkomsten.

We nodigen u graag uit voor onze regionale bijeenkomsten over de actualisatie van de examenprogramma’s. Klik hier voor data en aanmelden.

Op het Congres Levende Talen zal de vakvernieuwing centraal
staan.


Dit zijn de vertegenwoordigers MVT die de advieskring namens VLLT zitting hebben (zie
ook: https://www.actualisatiemvt.nl)
·       Petra Corvers (Duits)
·       Berrie de Zeeuw (Frans) in herinnering
·       Koos van ’t Hul (Engels)
·       Fernanda Martino (Spaans)
·       Heleen van Hoorn (Italiaans)
·       Josien Boetje (Arabisch, namens de “kleine” talen)
Als u in contact wil komen met een van deze vertegenwoordigers, dan kunt u een e-mail
sturen naar bureau@levendetalen.nl.
Verder meer berichten over dit onderwerp: