Wat verandert er voor onze MVT-vakken? Levende Talen vertelt je er graag meer over. De derde bijeenkomst op 8 december 2023 van 16:00-18:30 is bedoeld voor docenten om feedback op het Tussenproduct 3 – Eindtermen te kunnen geven. Voor deze bijeenkomst in Utrecht, bij Levende Talen zelf, is veel belangstelling getoond en deze zit nu vol.

Het is nog wel mogelijk om feedback te geven tijdens een online bijeenkomst in januari 2024, kijk HIER. Let op: opgeven vóór 20 december 2023. Wanneer je je voor deze bijeenkomst aanmeldt, krijg je vooraf het tussenproduct van de taal waarin je lesgeeft (met een aantal vragen) toegestuurd. Na afloop ontvang je een presentje: het waardevolle boek ‘Handboek Vreemde Talen Didactiek’.

Mocht je de eerste bijeenkomsten toch gemist hebben, er zijn ook nog latere informatie- en feedbackbijeenkomsten in de andere regio’s in het voorjaar.

Mocht je samen met ons zo’n bijeenkomst in jouw regio willen plannen, neem dan contact op met secretaris@engels.levendetalen.nl. We werken graag samen namens alle talen en namens het hele werkveld.

Z-ICLON: 2 februari 2024. Nascholingsdag Talen 2024 – Universiteit Leiden Meer data en tijden volgen.

Zuid-Holland – Den Haag – ONZ-ICLON: 18 april 2024. Feedbackbijeenkomst alle talen: tussenproduct 4.

Gelderland – Nijmegen: voorjaar 2024. Meer data en tijden volgen.

Meer informatie

Misschien heb je er al over gehoord: binnenkort verandert er van alles voor zeven schoolvakgebieden, ook voor de Moderne Vreemde Talen. En dat is mooi, want ons curriculum is in grote lijnen al decennialang hetzelfde en je kunt je zonder meer afvragen of een programma met vier vaardigheden, en sterke focus op lezen, nog wel past bij de huidige tijd. Waarom is er bijvoorbeeld in de complexe multimediale wereld waarin onze leerlingen opgroeien niet meer ruimte ingebouwd voor cultuur en diepgang in het examenprogramma? Waarom kunnen we het niet nog vaker in al die taallessen met leerlingen hebben over hoe talen eigenlijk in elkaar zitten? En over hoe talen je wereld iedere dag beïnvloeden? Doet een eindexamen leesvaardigheid wel voldoende recht aan de rijkdom, inhoud, en volle breedte van het vak?

Door SLO wordt momenteel landelijk gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Planning Advieskring per vak:

VVC (Vakvernieuwingscommissie) Eindtermen MVT:

Adviesronde 3: 24 nov – 22 jan ‘24

Adviesronde 4: 28 mrt – 21 mei ‘24

Een vakvernieuwingscommissie bestaande uit docenten, vakexperts en curriculumexperts, is hier in kernteams per vak mee bezig. Daarnaast is er een advieskring die feedback geeft en reflecteert op de producten van de commissie. Levende Talen is onderdeel van deze advieskring, en draagt bij aan het informeren en consulteren van moderne vreemde taaldocenten die voor de klas staan.

Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen landelijk verspreide informatiebijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken.

In de regio Noord-Holland trekt Levende Talen samen op met AlfaGammapartners, het vakdidactisch netwerk van de UvA en de VU. Deze informatiebijeenkomsten bereiden voor op de volgende tussenproducten die de vakvernieuwingscommissie (VVC) zal opleveren.

In de regio Zuid-Holland trekt Levende Talen samen op met ICLON/ ONZ, en in Gelderland met de Radboud Universiteit.