LTM EN LTT DIGITAAL TE RAADPLEGEN

Op de website Levende Talen Tijdschriften zijn de jaargangen vanaf 1989 van LTM en LTT te raadplegen. De artikelen van LTM en LTT zijn enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar op LT-tijdschriften. Vanaf jaargang 2012 zijn voor wat LTM betreft naast de artikelen ook de poëzierubriek van Jan de Jong en de bijdragen van Rob van Veen over jeugdliteratuur via LT-tijdschriften te raadplegen. Regelmatig verschijnen in LTT recensies van proefschriften en boeken; ook die worden vanaf 2012 in het digitale archief opgenomen.
Steeds als er een editie van LTM of LTT is verschenen, worden de metagegevens, samenvatting en pdf-versie van de artikelen in LT-tijdschriften opgeslagen.
Ga naar www.lt-tijdschriften.nl