Levende Talen Limburgs is een van de 16 talensecties van De Vereniging van Leraren in Levende Talen en ondersteunt het Limburgs in het onderwijs, alsmede in de kinderopvang, zorg, op het werk, in het toerisme, thuis en in online-omgevingen. Het Limburgs is cruciaal in sociale en regionale identificaties in Limburg met de daarbij behorende inclusieve en uitsluitende werkingen. Alle kinderen in Limburg groeien in een meertalige omgeving op. Meertaligheid is van onschatbare waarde in Limburg met zijn unieke geografische ligging, zijn euregionale kenniseconomie en zijn politieke en sociaal-culturele samenwerkingsverbanden. Daarbij geloven wij dat meertaligheid, inclusief het Limburgs, bijdraagt aan actief burgerschap. Door kinderen meertalig op te voeden maken ze kennis met andere culturen en zien zij verschillen tussen mensen eerder als kans dan als bedreiging. De toegang tot het gesproken Limburgs is vanzelfsprekend. Het spreken en het leren van Limburgs als tweede taal is een gehoorde wens binnen en buiten de provincie, voor nieuwkomers, expats en asielzoekers.

Website van de sectie Limburgs

Leden van het bestuur:

Esther van Loo (voorzitter tot 13 april 2024)

Nikita Kusters (penningmeester)

Alex Peeters (secretaris)

Jos Feron (contacten PO)

Ryanne Francot (contacten WO)

Daan Hovens (webmaster)

Bep Mergelsberg (algemeen bestuurslid)

Alexandra de la Roy (contacten kinderopvang)

 

Het bestuur van de sectie Limburgs ziet zich graag gesteund door docenten Limburgs en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.

Volg ons op Instagram

https://www.instagram.com/limburgslt/