ONDERWIJSKAMER

De Onderwijskamer (OK) adviseert op vakinhoudelijk gebied het bestuur van de FvOv en maakt de bevindingen en standpunten kenbaar via de website van de FvOv. Aan de Onderwijskamer nemen Levende Talen en andere bij de FvOv aangesloten onderwijsvakverenigingen deel. De deelnemers aan de OK vinden het belangrijk om zicht te houden op de onderwijsinhoudelijke belangenbehartiging en die niet alleen over te laten aan de cao/dgo/igoonderhandelaars. Zie ook www.fvov.nl