GONLT Link 30x9 Sectie Spaans head site_blog

Ook Spaans kent een sectie binnen Levende Talen. Uiteraard, want deze veel gesproken, temperamentvolle wereldtaal lééft in Nederland. De laatste twintig jaar is de vraag naar onderwijs in het Spaans in alle onderwijsvormen toegenomen.

Een belangrijke doelstelling van de sectie Spaans is schoolleiders in alle onderwijssectoren ( basisonderwijs, vmbo, mbo, vo en volwasseneneducatie) kennis te laten maken met het Spaanstalig onderwijs, opdat het vak met overtuiging binnen het curriculum van de onderwijsinstelling opgenomen wordt.

Belangstellenden en leden, kunnen op deze site terecht voor o.a. informatie omtrent interessante webpagina’s voor didactische doeleinden, culturele activiteiten, nieuwe en bestaande lesmethodes. Iedereen die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen op het gebied van taaldidactiek en taalbeleid Spaans in Nederland wordt van harte uitgenodigd lid te worden van onze sectie.

Aanmeldformulier

Bent u docent Spaans of studeert u Spaans en heeft u interesse om onze ‘Spaanse wandeling’ door het Nederlandse onderwijslandschap mee te helpen vormgeven door een bijdrage te leveren aan studiedagen en aan het tijdschrift ? Mail dan naar: spaans@levendetalen.nl 

Website van de sectie Spaans

De sectie Spaans organiseert meer dan 6 studiedagen per jaar over literatuur. Volg onze Facebook pagina en Instagram voor informatie en nieuws.

Bestuur

María Fernanda Martino Ávila   – voorzitter / presidente
Blanca González – secretaris / tesorera / Directiva Platform Spaans
Ivonne Lanza – Spaans op de basisschool / español en la escuela básica
Mónica Muraro – Spaans op de middelbare school / español en la educación media
Edith Oliver – Literatuur – Literatura / Spaans op HBO en universiteiten

Comisiones

Yira Armas – Spaans op MBO / español en la formación media práctica
Mayte Ibáñez – Platform Spaans
Charo Talavera – Tolken en vertalers Spaans / Intérpretes y traductores del español
Carla Sánchez Kist – Redacteur Spaans voor LTM

 

 

Het bestuur van de sectie Spaans ziet zich graag gesteund door docenten Spaans en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.