GONLT Link 30x9 Sectie Spaans head site_blog

Ook Spaans kent een sectie binnen Levende Talen. Uiteraard, want deze veelgesproken temperamentvolle wereldtaal lééft in Nederland. De laatste twintig jaar is de vraag naar onderwijs in het Spaans in alle onderwijsvormen toegenomen. Een belangrijke doelstelling van de sectie Spaans is alle schoolleiders (van basisonderwijs tot hoger onderwijs aan volwassenen) kennis te laten maken met het Spaanstalig onderwijs, opdat het vak met overtuiging binnen het curriculum van de onderwijsinstelling opgenomen wordt. Belangstellenden en leden, kunnen op deze site terecht voor o.a. informatie omtrent interessante webpagina’s voor didactische doeleinden, culturele activiteiten, nieuwe en bestaande lesmethodes.
Iedereen die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen op het gebied van taaldidactiek en taalbeleid Spaans in Nederland wordt van harte uitgenodigd lid te worden van onze sectie. Bent u docent Spaans of studeert u Spaans en heeft u interesse om onze ‘Spaanse wandeling’ door het Nederlandse onderwijslandschap mee te helpen vormgeven door een bijdrage te leveren aan studiedagen en aan het tijdschrift ? Mail dan naar: spaanslevendetalen@gmail.com 

Website van de sectie Spaans

De site publiceert voornamelijk teksten in het Spaans. Onder de categorie Podium vindt u niet alleen artikelen maar ook lesmateriaal, video’s en nog veel meer.

De sectie Spaans organiseert 6 studiedagen per jaar over literatuur. Informatie hierover wordt via een BLOG aangeboden. Hier kunt u recensies lezen en materialen downloaden. Volg onze Facebook pagina over de Conspiración Literaria voor informatie en nieuws.

Bestuur

Blanca González – voorzitter
Mónica Muraro – secretaris
María Fernanda Martino Ávila – lid / Jornadas literarias
Edith Oliver – lid
Juan Espínola – lid

Commissies

Ivonne Lanza – Spaans op de basisschool
Yira Armas – Spaans op het MBO

Het bestuur van de sectie Spaans ziet zich graag gesteund door docenten Spaans en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.