CONGRESSEN EN STUDIEDAGEN

De talensecties van Levende Talen organiseren landelijke congressen, studiedagen, workshops en nascholingsbijeenkomsten waar één taal centraal staat. Raadpleeg hiervoor de informatie van de talensecties.

Zo heeft er elke twee jaar een groot nationaal congres plaats voor de talendocenten Duits, Engels, Frans. De overige secties organiseren een keer per jaar of eens in de twee jaar een studiedag.

Congres Duits (maart 2026)

Nationale Congres Duits (NCD) is oorspronkelijk een initiatief van de sectie Duits van Levende Talen. Sinds 2005 is het ondergebracht bij de Stichting Nationaal Congres Duits, waarin het vakgebied Duits als vreemde taal zo breed mogelijk is vertegenwoordigd. Doel van de stichting is de professionalisering van docenten Duits. Als belangrijkste middel daartoe organiseert zij het tweejaarlijkse NCD en daarnaast in het tussenliggende jaar het Mini-NCD. Zie voor meer informatie http://nationaalcongresduits.nl

Congres Engels (maart 2026)

Elke twee jaar vindt het Nationale Congres voor leraren Engels (NCE) in Nederland plaats. Het congres wordt door de congrescommissie NCE georganiseerd. Het NCE wil bijdragen aan de professionalisering van docenten Engels door een grote verscheidenheid aan inspirerende workshops aan te bieden en interessante lezingen op het programma te plaatsen. Zie voor meer informatie www.nationaalcongresengels.nl

Congres Frans  (maart 2026)

Elke twee jaar vindt het Nationale Congres voor leraren Frans (kortweg ‘congres Frans’) plaats. Dit congres wordt door de congrescommissie Frans van Levende Talen georganiseerd, meestal tijdens de Semaine de la Francophonie. In twee dagen worden nieuwigheden gepresenteerd op het gebied van pedagogiek, didactiek en methodiek gericht op het Frans als vreemde taal. Deze tweedaagse is voor leraren Frans van alle niveaus al jaren een echte inspiratiebron met een verscheidenheid aan thema’s en talrijke workshops, lezingen en rondetafelgesprekken: dé gelegenheid om collega’s te ontmoeten, om nieuw elan te krijgen en om weer inspiratie op te doen! Voor meer informatie zie www.congresfrans.nl

Congres Fries

Elk jaar organiseert de vaksectie Frysk in samenwerking met Cedin en de lerarenopleiding Fries van NHL Stenden Hogeschool het congres Fierder mei Frysk. Deze studiemiddag is voor docenten uit het vo en mbo.

Naast een plenaire keynotespeaker zijn er meerdere workshops te volgen. De dag is niet alleen bedoeld om kennis op te doen, maar ook om kennis te maken met elkaar of contacten te onderhouden.

Wil je meer weten over Fierder mei Frysk? Houd dan de site taalplan.frl/fierdermeifrysk in de gaten.

 

Ruslanddag

Elk jaar organiseert de sectie Russisch van Levende Talen een Ruslanddag. Deze dag biedt docenten Russisch en belangstellenden een keur aan lezingen en workshops. De lezingen en workshops hebben meestal een actueel thema en sluiten aan bij een tentoonstelling, recent onderzoek, een nieuwe publicatie of film, een belangrijke historische datum of de nieuwste inzichten in vakdidactiek. De Ruslanddag is voor Slavisten een inhoudelijk interessante en inspirerende dag en er is ruimschoots gelegenheid Nederlandse en Vlaamse collega’s te ontmoeten. Deelnemers ontvangen desgewenst een certificaat van deelname waarmee zij PE-punten kunnen aanvragen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden, meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief Курьер. U kunt ook meer informatie vinden op onze website.

Studiedag Spaans

Elk jaar organiseert de sectie Spaans een Jornada de estudio in samenwerking met de Consejería de Educación en de Instituto Cervantes. Deze studiedag is bedoeld voor docenten Spaans van alle niveaus. De meeste workshops worden in het Spaans gegeven.
http://spaans.levendetalen.nl