Met welke kennis kun je hoger onderwijs toegankelijker maken?

Toegankelijkheid in het hoger onderwijs gaat over alle fasen van de studieloopbaan: van de toeleiding naar en voorbereiding op het hoger onderwijs, de instroom in het hoger onderwijs en het doorlopen van de bachelor en/of masterfase tot en met de uiteindelijke diplomering. Om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte bij instellingen op het gebied van toegankelijkheid, voert het Kohnstamm Instituut de komende tijd een behoeftepeiling uit in opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). De ETHO heeft als doel om

Schrijfwedstrijd Nederlands Levende Talen op NPO Radio 1

Robert Chamalaun, Sectievoorzitter Nederlands, is vandaag te gast bij De Taalstraat op NPO Radio1 om te vertellen over de schrijfwedstrijd rond de 100e geboortedag van WF Hermans. Die wedstrijd hebben we vanuit LTN georganiseerd samen met Neerlandistiek, Schrijfakademie van Universiteit Utrecht en nog verschillende andere partijen. Vanaf morgen is ook de website live en is de lesbrief (die dankzij Monique echt prachtig is geworden) te downloaden https://lerarennederlands.nl/schrijfwedstrijd https://www.nporadio1.nl/programmas/de-taalstaat

Uitstel van het landelijke congres van leraren Frans in Nederland

Geachte collega’s, De maatregelen die zijn aangekondigd tijdens de persconferentie van de Nederlandse regering op dinsdag 14 december waren aanleiding voor de congrescommissie om – uiteraard digitaal – bijeen te komen om de huidige situatie te bespreken en de verwachte toestand op 11 en 12 februari 2022, data van het 16e nationale congres. Het bestaan van een nieuwe variant van het corona-virus, de huidige gezondheidsbeperkingen en het gebrek aan zicht op de situatie in twee maanden, garanderen ons niet om

Meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo

Oproep aan mbo-docenten Nederlands en Engels: laat je stem horen via ons online survey! Nederland is een meertalig land. Veel jongeren spreken thuis (ook) een andere taal dan het Nederlands, en allemaal leren zij vreemde talen op school. De positie van mbo-studenten is hierin bijzonder. Zij worden direct opgeleid tot beroepsbeoefenaar. Dit betekent dat zij zich de beroepstaal moeten eigen maken én dat zij meertalige competenties moeten ontwikkelen waarmee zij hun werk kunnen doen in een meertalige omgeving. Op de

Pensioeninformatieavonden FvOv

Er zijn zes nieuwe digitale FvOv/ABP-pensioeninformatiebijeenkomsten gepland in november/ december. In de bijlage vinden jullie de uitnodiging voor deze bijeenkomsten, met daarin de link waar leden zich kunnen aanmelden. Vanwege de gewenste interactie tijdens de bijeenkomst is er een maximum van 20 deelnemers per bijeenkomst. Dit is de link naar de uitnodiging op de FvOv-site; dit is de link naar het aanmeldsysteem van het ABP.   Uitnodiging Pensioeninformatieavonden november-december 2021

Symposium ‘Studerend lezen in het hbo en vmbo’ | 17 december 2021

Op vrijdag 17 december vindt het afsluitende symposium plaats van het project ‘Studerend lezen in het hbo en vmbo’. U bent van harte welkom om het symposium bij te wonen in De Balie in Amsterdam of via de livestream.   https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/talentontwikkeling/optimaliseren-leerprocessen/symposium-studerend-lezen/        

28 januari De Grote Taaldag

De nieuwste editie van de Grote Taaldag, georganiseerd door AVT, LOT en Anéla, zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari 2022. Dit jaar zal de dag weer op locatie zijn, en wel in Utrecht, aan de Drift 21 en 25. Aan het eind van de dag worden op het jaarlijkse Taalgala de LOT dissertatieprijs en de LOT populariseringsprijs uitgereikt.