Vakvernieuwing MVT feedbackbijeenkomsten 2023-2024

Door SLO wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen bijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken. Livesessies Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4 9 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Utrecht, 16.00 – 18.30 uur. Aanmeldformulier 9-4-2024, Utrecht 16 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Breda, 16.00 – 18.30 uur. Aanmeldformulier 16-04 2024, Breda 18 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Amstelveen, 16.00 – 18.30 uur.Aanmeldformulier 17-04

Meertalige kinderen (Nederlands-Frans of Nederlands-Duits) gezocht voor taalonderzoek!

Wat onderzoeken we? 📚 In dit project onderzoeken we de taalontwikkeling van kinderen in Nederland die Nederlands en Frans of Nederlands en Duits spreken. We zijn benieuwd de kinderen deze talen ontwikkelen en hoe de talen elkaar beïnvloeden. Hoe onderzoeken we dit? 🏠 Het onderzoek bestaat uit verschillende leuke taalspelletjes. Hiervoor komt de onderzoeker bij jullie thuis langs. De spelletjes duren ongeveer 1 uur. Hoe kan je je opgeven? ✉ Per mail (joyce.vanzwet@ru.nl) of via deze aanmeldlink: https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cuaGZskWpCNNMDc.

Online presentatie conceptexamenprogramma’s mvt – woensdag 3 april

Wil jij via de advieskring feedback geven op de conceptexamenprogramma’s moderne vreemde talen? Zorg dan dat je aanwezig bent bij de online presentatie op woensdag 3 april om 16.00 uur of om 19.00 uur. Leden van de vakvernieuwingscommissie geven dan een toelichting op de conceptexamenprogramma’s en de keuzes die zij gemaakt hebben. Bovendien kun je tijdens deze bijeenkomst verhelderende vragen stellen over de concepten die voorliggen. Op die manier ben je op de hoogte van de context en kun je

Conferentie Schrijfonderwijs po/vo, vrijdag 12 april 2024 Gouda

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan. Terwijl Schrijven ten goede komt aan de leesvaardigheid en verschillende recente publicaties aangeven, dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan schrijfvaardigheid. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Wat maakt schrijfonderwijs effectief en aantrekkelijk? Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden, het schrijfonderwijs een kwaliteitsimpuls geven. Aansluitend

Uitnodiging Lerarenberaad 18 april Utrecht – namens FvOv

Als samenwerkende lerarenorganisaties hebben we ons vorig jaar bij de minister gemeld met het verzoek ons te ondersteunen in een onderzoek naar een betere vertegenwoordiging van de beroepsgroep Leraren. In gesprekken met OCW hebben we aangegeven dat we voor de zomer met een concrete aanvraag voor een onderzoek zullen komen. In onze brief naar de minister hebben we aangegeven dat we voorafgaand een Lerarenberaad voor leraren po, vo en mbo zullen organiseren, waarin er met afgevaardigden verkend zal worden welke

Gepubliceerd op de website van de FvOv

Oproep: doe mee aan het inventarisatieonderzoek onderwijstijd in het vo – FvOv Ontdek Groeikracht: gratis webinar en vragenuurtjes – FvOv Subsidieregeling Verbinding po-vo  – FvOv Ontwikkelkracht: netwerk expertscholen – FvOv Conferentie Met alle Respect! – FvOv Conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk. Meld je aan en praat mee! – FvOv Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar beschikbaar – FvOv NRO-congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen op 15 mei 2024 – FvOv

Bonden en werkgevers roepen nieuw kabinet op tot Deltaplan Lerarentekort

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Werkgevers- en werknemersorganisatie in het funderend onderwijs slaan de handen ineen en presenteren vandaag de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort. Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben die dit onderwijs kunnen geven.

Voor het onderwijs, met het onderwijs

Reactie n.a.v. het vierde Tussenadvies van de Wetenschappelijke curriculumcommissie.   Samenvatting In deze reactie schetsen wij hoe aan een meer ´systematische aanpak´ van curriculumonderhoud tegemoetgekomen zou kunnen worden. Daar is naar onze mening het volgende voor nodig: Er zou van uitgegaan moeten worden dat de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de docent voor de klas. De evaluatie en de eventueel noodzakelijke herziening van het curriculum zou daarom in de klas bij de docenten en hun leerlingen moeten beginnen.