Nieuwe voorzitter Levende Talen

Dr. Anne Kerkhoff is door de algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Ze volgt Judith Richters op die na een maximale zittingsperiode van twee termijnen van vier jaar 27 maart jl. de voorzittershamer overdroeg. Judith kreeg tijdens de ALV alle lof toegezwaaid voor de uitstekende wijze waarop zij zoveel jaren achtereen onvermoeibaar inhoud aan haar functie heeft weten te geven.

Anne Kerkhoff, is lector talendidactiek bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Algemene Taalwetenschap in Nijmegen. Deed onder meer onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid in het Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool. Haar bijzondere interesses gelden het leren en onderwijzen van het Nederlands als tweede taal, meertaligheid, taalgerichte didactiek, taalbeleid en het toetsen en beoordelen van taalvaardigheid.

 

 


Vakbond

FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Dit is de link naar de uitnodiging op de FvOv-site; dit is de link naar het aanmeldsysteem van het ABP.


Algemeen


Over ons

Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, de sociale media, de website www.levendetalen.nl en via de websites, sociale media en nieuwsbrieven van de talensecties. Levende Talen is als lid van de Federatie van Onderwijs-vakorganisaties (FvOv) aangesloten bij de vakcentrale CMHF/VCP om ook in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer de belangen van haar leden te kunnen behartigen. Levende Talen is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. De leden zijn afkomstig uit alle sectoren van het onderwijs; ze maken deel uit van de secties Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands (met NT2), Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans of Turks