GONLT Link 30x9 Sectie Italiaans head site_blog

 

Website van de sectie Italiaans

Op de eigen website biedt de sectie informatie over activiteiten die samenhangen met het Italiaans. Op dit moment is de site nog niet beschikbaar.

 

Bestuur

Bregje Verbruggen, voorzitter
Carlo Giordano, secretaris
Fernanda Martino, algemeen lid
Penningmeester, vacature

 

Het bestuur van de sectie Italiaans ziet zich graag gesteund door docenten Italiaans en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.