GONLT Link 30x9 Sectie Italiaans head site_blog

 

Website van de sectie Italiaans

https://italiaans.levendetalen.nl/

 

Bestuur

Laura Briganti, voorzitter
Barbara Summa, secretaris
Bregje Verbruggen, penningmeester, vacature
Fernanda Martino Àvila, algemeen lid
Jenni Garzon, algemeen lid

 

Het bestuur van de sectie Italiaans ziet zich graag gesteund door docenten Italiaans en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.