GONLT Link 30x9 Sectie Engels head site_blog
Het Sectiebestuur Engels van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Engels in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Engelse taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten en de docenten te ondersteunen. engels.levendetalen.nl

 

Website van de sectie Engels

Op de eigen website biedt de sectie informatie over haar activiteiten.

Bestuur

Voorzitter: Marlise Kruishoop, Vavo Lyceum, Utrecht – docent Engels, stage- en trajectbegeleider

Secretaris: Andrea Lutz – Albeda, Rotterdam – docent Engels, vakgroep voorzitter, examencommissielid
Penningmeester: Daniel Gibb – HAN Academie, Nijmegen – lerarenopleider

Algemeen bestuurslid: Amy Klipp – Hogeschool Leiden – docent Engels

Algemeen bestuurslid: Louise Taylor – Hogeschool van Amsterdam – docent onderzoeker

Aspirant bestuurslid: Koos van ’t Hul – Driestar Hogeschool – lerarenopleider, CSP onderwijsontwikkeling en advies, onderwijsadviseur taal vo

Aspirant bestuurslid: Wouter de Jong – Stedelijk Gymnasium Leiden – docent Engels

Aspirant bestuurslid: Janice Wieringa – Peetersschool, Amsterdam – leerkracht en adjunct directeur

 

Het bestuur van de sectie Engels ziet zich graag gesteund door docenten Engels en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.