GONLT Link 30x9 Sectie Engels head site_blog
Het Sectiebestuur Engels van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Engels in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Engelse taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten en de docenten te ondersteunen. engels.levendetalen.nl

 

Website van de sectie Engels

Op de eigen website biedt de sectie informatie over haar activiteiten.

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Andrea Lutz
Vice-voorzitter: Amy Klipp
Penningmeester: Daniel Gibb
Secretaris: vacature
Algemeen bestuurslid: Janice Wierenga (po), Gacelle Braaf (vmbo)

Bestuur

Voorzitter: Andrea Lutz – Albeda, Rotterdam – mbo docent Engels

Vice-voorzitter: Amy Klipp – Hogeschool Leiden – docent Engels

Penningmeester: Daniel Gibb – HAN Academie, Nijmegen – lerarenopleider

Algemeen bestuurslid: Koos van ’t Hul – Driestar Hogeschool – lerarenopleider, CSP onderwijsontwikkeling en advies, onderwijsadviseur taal vo

Algemeen bestuurslid: Janice Wierenga – Peetersschool, Amsterdam – leerkracht en adjunct directeur

Algemeen bestuurslid: Monica Sienders – Hogeschool van Amsterdam en de Open school Bijlmer – docent Engels

 

 

Het bestuur van de sectie Engels ziet zich graag gesteund door docenten Engels en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.