GONLT Link 30x9 Sectie Engels head site_blog
Het Sectiebestuur Engels van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Engels in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Engelse taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten en de docenten te ondersteunen. engels.levendetalen.nl

 

Website van de sectie Engels

Op de eigen website biedt de sectie informatie over haar activiteiten.

Bestuur

Willemien den Hollander, voorzitter / mbo
Daniel Gibb, penningmeester
Betty Molt, secretaris / NCE, hbo m.u.v. lerarenopleidingen
Patricia Rose, algemeen bestuurslid / IATEFL, vmbo, vo, tto
Pascal Koole, algemeen bestuurslid / Powtoon Challenge, po/vtto, Early English, lerarenopleidingen, social media
Louise Taylor, algemeen bestuurslid / po / Vedocep
Githa Backx, algemeen bestuurslid / vmbo