VEELGESTELDE VRAGEN

 

Ik wil graag een adreswijziging doorgeven
U kunt zelf uw adres wijzigen als u op www.levendetalen.nl inlogt met uw lidnummer en uw pin. Ga naar ‘Mijn gegevens’, pas uw adres aan en kijk bij die gelegenheid of alle overige gegevens ook nog kloppen. Voor Levende Talen als belangenbehartiger is het bijvoorbeeld van groot belang te weten, waar u werkt. Zorg er ook voor dat uw e-mail adres nog klopt. Dan kunnen wij u snel bereiken in situaties, waarin dat voor u interessant kan zijn.
Let op: Wijzig uw adres nooit in het adres van uw werkgever. Leden moeten zijn ingeschreven op woonadres.
U kunt de adreswijziging ook per e-mail doorgeven (bureau@levendetalen.nl) of per brief (Levende Talen, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht).

 

Ik heb het magazine ontvangen maar het tijdschrift niet.
Magazine en Tijdschrift worden samen (verzegeld) verzonden. Wie het magazine ontvangt, ontvangt automatisch ook het tijdschrift, maar het tijdschrift verschijnt maar vier keer per jaar, terwijl het magazine 8 keer verschijnt.

 

Verleden jaar was het mogelijk de contributie van de werkgever terug te krijgen. Ik herinner me dat ik met een formulier naar het secretariaat ging. Waarom wordt men daar dit jaar niet op geattendeerd? En hoe is de verdere gang van zaken?
Het is nog steeds mogelijk dat u de contributie die u heeft betaald ofwel geheel declareert
bij uw werkgever (als uw werkgever daarin meegaat) ofwel aan het einde van een jaar via
een daarvoor bij uw werkgever beschikbaar formulier in mindering laat brengen op uw bruto loon. Het laatste vloeit voort uit een aantal onderwijs-CAO’s. Als u onder een dergelijke CAO valt heeft u hier recht op.
U kunt de verklaring contributie bij ons aanvragen. Neem contact met bureau@levendetalen.nl

 

U wilt dat ik contributie betaal. Helaas heb ik voor de financiële administratie van de xyz-school een nota (eventueel met acceptgiro) nodig. Aan machtigingen wordt niet gedaan. Wilt u mij een nota sturen?
Leden ontvangen geen nota. De oproep om de contributie te betalen gebeurt per e-mail én per brief. De betaalde contributie kan bij de werkgever worden gedeclareerd (aan de hand van de brief en kopie betalingsbewijs / afschrift) of aan het eind van het jaar in mindering worden gebracht op het bruto loon.

 

Ik krijg nog steeds Levende Talen Magazine. Ik heb me echter als lid afgemeld. Kunt u mij uit uw administratie verwijderen en mij dit bevestigen.
U ontvangt op opzegging altijd een bevestiging. Mogelijk is uw opzegging niet goed doorgekomen of door ons niet correct verwerkt. Wij zien dan ook graag onze eerdere bevestiging van uw opzegging tegemoet. Zonder bevestiging is een opzegging niet geldig. Als u geen bevestiging heeft kunt u nu opzeggen, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.

 

Kunt u mij zeggen hoe de machtiging eruit dient te zien, als een school (ROC xyz) lid wordt van Levende Talen. Ik heb inmiddels een lidnummer doorgekregen en een pincode. Ik wil de betaling in orde maken, maar hoe?
U heeft zich nu ingeschreven als lid. Een school of sectie kan echter geen lid zijn. Uw schooladministratie zou dan een abonnement kunnen bestellen. Maar ik wijs u erop dat een abonnement twee keer zo duur is als een lidmaatschap. Dat komt doordat we voor leden subsidie ontvangen, maar niet voor abonnees. Ik adviseer u om lid te blijven in verband met alle voordelen die het lidmaatschap boven het abonnement biedt. U moet dan nu uw contributie zelf betalen, maar u kunt die op school declareren of aan het eind van het jaar in mindering brengen op uw brutoloon.