VLLT NGT is een vakvereniging voor docenten Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met Gebaren en Dovencultuur. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het bevorderen van het NGT-onderwijs en de ontwikkelingen hiervan. Dit doen we middels:

 

  • Bescherming doordat we aangesloten zijn bij de vakbond middels Levende Talen.
  • Professionalisering door het bieden van workshops, verspreiden van nieuwsbrieven, het onderhouden van contacten met gerelateerde organisaties en het opzetten van een lerarenregister.
  • Stimuleren/faciliteren van netwerk door het organiseren van workshops, bieden van een forum en het verspreiden van contactgegevens.

Het vak docent NGT/Dovencultuur is nog een jong beroep. Door met elkaar samen te werken kunnen we zorgen dat het een gewaardeerd en gerespecteerd vak wordt in de Nederlandse samenleving.

Website van de sectie NGT

Op de eigen website biedt de sectie meer informatie over haar activiteiten.

Bestuursleden

Gera Vonk-Huisjes voorzitter
Adde Woest – penningmeester
Petra Bouterse – algemeen bestuurslid

Het bestuur van de sectie Gebarentaal ziet zich graag gesteund door docenten Gebarentaal en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.