Pools

 

Het aantal Poolse kinderen in Nederlandse scholen groeit en tegelijkertijd bestaat vooral bij de ouders de behoefte om de eigen Poolse taal en cultuur in de diaspora te behouden en te verstevigen. Door de goede samenwerking met de sectie Russisch kwam Levende Talen in beeld, immers de missie van onze vereniging is het bevorderen van (de studie van) de levende talen. Veel Poolse kinderen gaan al naar de Poolse zaterdagscholen, maar de belangstelling voor het Pools zou via Levende Talen geïntensifieerd worden, is de verwachting. Men hoopt door een sectie van Levende Talen te worden ook een platform te vinden dat naast de taal ook het Poolse culturele erfgoed beschermt en misschien op termijn ook een uitbreiding van het talenaanbod in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Tenslotte wordt nog gewezen op de grote belangstelling in Polen voor de Nederlandse taal en cultuur.

Website van de sectie Pools

Nieuws, studiedag, artikelen en nog meer. De sectie Pools is tevens actief in Facebook.

Bestuur

Voorzitter van het bestuur: Elżbieta Niemczuk -Weiss

Secretaris en webmaster: Marta van Vliet-Sokołowska

Penningmeester: Dr. Teresa Jaskólska-Schothuis

Bestuurslid – public relations en social media: Magdalena Malada

Bestuurslid – public relations en social media: Agnieszka Steur

Over Pools op deze site