Pools

Het aantal Poolse kinderen in Nederlandse scholen groeit. Tegelijkertijd bestaat vooral bij de ouders de behoefte om de eigen Poolse taal en cultuur in de diaspora te behouden en te verstevigen.

Door de goede samenwerking met de sectie Russisch kwam Levende Talen in beeld. De missie van deze vereniging is het bevorderen van (de studie van) de levende talen.

Veel Poolse kinderen gaan al naar de Poolse zaterdagscholen, maar de belangstelling voor het Pools zal via Levende Talen geïntensifieerd worden, is de verwachting.

Nu wij een sectie van Levende Talen zijn, willen wij als platform fungeren dat naast de taal ook het Poolse culturele erfgoed beschermt en misschien op termijn ook een uitbreiding van het talenaanbod in het Nederlandse voortgezet onderwijs kan bewerkstelligen.

Ten slotte willen wij niet voorbij gaan aan de grote belangstelling in Polen voor de Nederlandse taal en cultuur.

Website van de sectie Pools

Nieuws, studiedag, artikelen en nog meer. De sectie Pools is tevens actief in Facebook.

Bestuur

Voorzitter: Elżbieta Niemczuk-Weiss

Docente Pools aan de UvA, taalkundige, columniste.

Vicevoorzitter:  Izabella Soltys

Public relations en social media (nevenfunctie- webmaster), Docente Pools, taal en cultuur, taalkundige.

 

Penningmeester: dr. Teresa Jaskólska-Schothuis

Hoofd Talen Training Centrum.

Secretaris en webmaster: Marta van Vliet-Sokołowska

Beëdigd vertaalster/ tolk Pools-Nederlands, Nederlands-Pools.

 

Het bestuur van de sectie Pools ziet zich graag gesteund door docenten Pools en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.

Over Pools op deze site