Wij zijn zeer geschokt door de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne. Klik hier voor ons anti-oorlogsstatement.

GONLT Link 30x9 Sectie Russisch head site_blog

De sectie Russisch van Levende Talen draagt met tal van activiteiten en initiatieven bij aan de doelstellingen van Levende Talen. Zij zet zich in voor de versterking van het vak Russisch in het reguliere dagonderwijs en in het volwassenenonderwijs.
Het vak Russisch bestaat ruim 40 jaar als volwaardig schoolvak met een Cito-eindexamen op Havo- en VWO-niveau. Om de leerlingen naar dit niveau te brengen wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel ontworpen lesmethodes. De sectie Russisch is vertegenwoordigd in het CvTE en is betrokken bij de laatste ontwikkelingen binnen het talenonderwijs, zoals de implementatie van het ERK (CEF) in de bovenbouw van het VO en het digitaliseren van lesmateriaal.
Door de onderwijsveranderingen van augustus 2007 heeft het vak Russisch dezelfde status gekregen als de andere vreemde talen. Hierdoor wordt het mogelijk Russisch te kiezen als tweede moderne taal naast het vak Engels.
De kernactiviteiten van de sectie Russisch bestaan uit:

  • het organiseren van de studiedagen van Levende Talen;
  • het ondersteunen van scholen en schoolleiders die overwegen het vak Russisch op school in te voeren
  • steun en advies geven aan docenten die het vak Russisch (willen) doceren in het in het volwassenenonderwijs
  • het onderhouden van een netwerk van docenten Russisch met een eerstegraads lesbevoegdheid
  • het nauw samenwerken met de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam
  • de deelname mogelijk maken van docenten aan de internationale congressen van MAPRJAL (Internationale Associatie van docenten Russische Taal- en Letterkunde). Sinds het begin van de door Rusland ontketende oorlog in februari 2022 zijn de contacten met Maprjal bevroren.
  • steun en advies geven bij studiereizen naar Rusland door leerlingen in het VO
  • het begeleiden van leerlingen in het VO die eindexamen willen doen in het vak Russisch, maar waarvoor op de eigen school geen docent aanwezig is
  • het verzamelen van ‘good practices’ en die beschikbaar stellen aan docenten in een elektronische leeromgeving.

Leden kunnen met hun lidnummer en persoonlijke pincode inloggen om in het ledenmenu te komen.

Niet-leden kunnen zich nu inschrijven als lid om van alle voordelen van het lidmaatschap te profiteren.

Website van de sectie Russisch

Bestuur

Voorzitter a.i. Geramé Wouters
Secretaris, contactpersoon vertalen, contactpersoon Maprjal Christine Gardner
Penningmeester Tatiana Stuurman-Glagotskaia
Nascholing Geramé Wouters, Dorie Nielen
Redacteur Levende Talen Magazine, website, nieuwsbrief, PR Geramé Wouters
Internationale contacten, contactpersoon HO/WO Jeanette Bron
Heritage speakers, voortgezet onderwijs Dorie Nielen
Heritage speakers, staatsexamens Alexandra van Blitterswijk

Het bestuur van de sectie Russisch ziet zich graag gesteund door docenten Russisch en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.

Over Russisch op deze site