Levende Talen Nedersaksisch is een van de 16 talensecties van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. De sectie stelt zich tot doel de Nedersaksische taal verder te ontwikkelen en hoopt ook bij te dragen aan de mentaliteitsverandering die nodig is om een streektaal als het Twens maar ook het Achterhoeks en het Gronings te behouden. De sectie ziet het als een verrijking dat kinderen meertalig opgroeien. Ze wil zich daarom onder meer sterk maken voor Nedersaksische leermiddelen in het onderwijs.

Nieuws: Sectie Nedersaksisch

 

Website van de sectie Nedersaksisch

Bestuur:

Mirjam Günther – voorzitter

Jordi Jager- vice-voorzitter

Cato Piek – secretaris

Ellen Peters – penningmeester

Fieke Gosselaar – algemeen bestuurslid

Héleen Bulthuis – algemeen bestuurslid

 

 

Het bestuur van de sectie Nedersaksisch ziet zich graag gesteund door docenten Nedersaksisch en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.