GONLT Link 30x9 Sectie Nederlands head site_blog

 

Het Sectiebestuur Nederlands (SBN) van Levende Talen is de enige belangenvereniging van docenten Nederlands in Nederland. Ze wil zich sterk maken voor de positie van het schoolvak Nederlands, inclusief Nederlands als tweede taal (Nt2), taalondersteuning en taalbeleid, in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs en probeert naar buiten toe de belangen van docenten Nederlands en Nt2 en hun visie op het schoolvak Nederlands te vertegenwoordigen.

Website van de sectie Nederlands

Belangstellenden en leden kunnen op de website van de sectie Nederlands terecht voor nieuws en activiteiten. Het sectiebestuur Nederlands maakt deel uit van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (PVVVO), de overkoepelende organisatie van de vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs.

Bestuur

In 2016 werden twee nieuwe bestuursleden benoemd Merlijn Draisma en Hanneke Gerits. Gert Rijlaarsdam werd in april 2017 bestuurslid met als aandachtspunt een didactiekcommissie voor het vak Nederlands.

Samenstelling bestuur

Wilma van der Westen, voorzitter;
Ton Hendrix, secretaris;
Hanneke Gerits, lid en webbeheerder;
Fonnie Haverkort, lid;
Merlijn Draisma; lid;
Gert Rijlaarsdam; lid;

 

Clary Ravesloot is de sectieredacteur voor Levende Talen Magazine.