Bezoek de website van de sectie Nederlands voor informatie over haar bestuur en activiteiten.

Website van de sectie Nederlands

 

Samenstelling bestuur
Robert Chamalaun – Voorzitter (ledenwerving; website; havo-vwo)
Kees de Glopper – Algemeen bestuurslid (verbinding Meesterschapsteam WO Lerarenopleidingen WO)
Xandra de Bode – Algemeen bestuurslid (beleidsontwikkeling MBO, MBO, Professionele communicatie)
Ine de Mulder – Algemeen bestuurslid (werkgroep examens; Nederlands in het buitenland; havo-vwo)
Anna van Strien – Algemeen bestuurslid (nascholing; havo-vwo)
Clary Ravesloot – Algemeen bestuurslid (redactie Levende Talen Magazine; havo-vwo; Lerarenopleidingen, WO)
Paul Stolwijk – Penningmeester (werkgroep profielwerkstuk; nieuwe intreders; havo-vwo)
Rinke Klouwen – Secretaris (werkgroep examens; havo-vwo)

Het bestuur van de sectie Nederlands ziet zich graag gesteund door docenten Nederlands en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.