Bezoek de website van de sectie Nederlands voor informatie over haar bestuur en activiteiten.

Website van de sectie Nederlands

 

Samenstelling bestuur

Per juni 2020 bestaat het bestuur uit:

Robert Chamalaun – voorzitter (ledenwerving / website)
Rinke Klouwen – secretaris (werkgroep examen)
Paul Stolwijk – penningmeester (werkgroep profielwerkstuk)
Xandra de Bode – bestuurslid (beleidsontwikkeling mbo / professionele communicatie)
Kees de Glopper – bestuurslid (verbinding Meesterschapsteam / wo Lerarenopleidingen)
Ine de Mulder – bestuurslid (werkgroep examen / Nederlands in het buitenland)
Clary van Ravesloot – bestuurslid (redactie Levende Talen Magazine)
Dorothée Schoemaker – bestuurslid (werkgroep vmbo-focusgroep) [per april 2021]
Anna van Strien – bestuurslid (professionalisering / hbo lerarenopleidingen)

Het bestuur van de sectie Nederlands ziet zich graag gesteund door docenten Nederlands en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.