Bezoek de website van de sectie Nederlands voor informatie over haar bestuur en activiteiten.

Website van de sectie Nederlands

 

Samenstelling bestuur

Per maart 2022 bestaat het bestuur uit:

Robert Chamalaun – voorzitter
Ine de Mulder – secretaris, bestuurslid havo/vwo
Rinke Klouwen – penningmeester
Nicolette Schaper – bestuurslid professionalisering
Xandra de Bode – bestuurslid mbo
Carolien Nagtegaal-Jansen – bestuurslid vmbo

Het bestuur van de sectie Nederlands ziet zich graag gesteund door docenten Nederlands en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.