GONLT Link 30x9 Sectie Nederlands head site_blog

 

Het Sectiebestuur Nederlands (SBN) van Levende Talen is de enige belangenvereniging van docenten Nederlands in Nederland. Ze wil zich sterk maken voor de positie van het schoolvak Nederlands, inclusief Nederlands als tweede taal (Nt2), taalondersteuning en taalbeleid, in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs en probeert naar buiten toe de belangen van docenten Nederlands en Nt2 en hun visie op het schoolvak Nederlands te vertegenwoordigen.

Website van de sectie Nederlands

Belangstellenden en leden kunnen op de website van de sectie Nederlands terecht voor nieuws en activiteiten. Het sectiebestuur Nederlands maakt deel uit van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (PVVVO), de overkoepelende organisatie van de vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs.

 

Samenstelling bestuur

Gert Rijlaarsdam, voorzitter

Wilma van der Westen, vice-voorzitter

Hanneke Gerits, secretaris

Mariska Bruinink, webbeheerder

Merlijn Draisma, penningmeester

Kees de Glopper, lid

LTM

Clary Ravesloot, sectieredacteur Levende Talen Magazine