Bezoek de website van de sectie Nederlands voor informatie over haar bestuur en activiteiten.

Website van de sectie Nederlands

 

Samenstelling bestuur

 

Robert Chamalaun – voorzitter
Cefas van Rossem – secretaris
Rinke Klouwen – penningmeester
Nicolette Schaper – bestuurslid professionalisering
Ramon Groenendijk – bestuurslid examens
Hanneke Gerits – bestuurslid lerarenopleidingen

Het bestuur van de sectie Nederlands ziet zich graag gesteund door docenten Nederlands en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.