De sectie Papiaments behartigt de belangen van docenten Papiaments in brede zin in alle delen van het Koninkrijk.

Zij maakt zich sterk voor de opname ervan in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, in de Grondwet en in het Europees Manifest voor talen van Minderheden of regionale talen.

Een van de zwaartepunten is het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal. De sectie werkt daarbij nauw samen met de Stichting Splika in Nederland en het instituut voor taalplanning FPI op Curaçao.

De sectie stelt zich ten doel de communicatie te bevorderen met de leden overzee en de naamsbekendheid te vergroten in het Nederlands onderwijs. Op termijn zou het net als bij andere minderheidstalen mogelijk moeten zijn deze taal te kiezen als extra vak op school. Om deze en andere overwegingen streeft het sectiebestuur naar samenwerking met de secties Fries, Arabisch, Turks en Nederlands als tweede taal.

Website van de sectie Papiaments

De sectie Papiaments publiceert nieuws en artikels over hun activiteiten. De site van de sectie Papiaments zal binnenkort online zijn.

Bestuur

Het sectie Papiaments bestaat uit:

Margriet Leest, voorzitter

Sherwin Burke, secretaris a.i.

Sergio Kappel, penningmeester a.i.

 

Het bestuur van de sectie Papiaments ziet zich graag gesteund door docenten Papiaments en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.