SPECIALE UITGAVEN

Onderzoek naar de sturing door schoolleiders en de effecten daarvan op het taalonderwijs op havo en vwo
Een uitgave van Levende Talen (2013, 32 pagina’s, isbn 978 90 810288 9 9)
In opdracht van Levende Talen is onderzoek gedaan naar de effecten van de sturing op de discrepantie tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen. Het CE-SE ondezoeksrapport en de aanbevelingen zijn als PDF te downloaden.

Taalonderwijs in het mbo; Ontwikkelingen, problemen en oplossingen
Een uitgave van de sectie Nederlands van Levende Talen en LTM (2012, 72 pagina’s, isbn 978 90 810 2888 2, € 10 inclusief verzendkosten)
Taalonderwijs in het mbo laat zien met welke specifieke problemen de beroepsopleidingen te kampen hebben waar het gaat om de nieuwe taaleisen. Het gaat in deze uitgave vooral over de problemen én de oplossingen waarvoor het mbo zich geplaatst ziet om aan de eisen voor Nederlands en de vreemde talen te voldoen. De (aankomende) docenten krijgen een beeld van hoe anders en afwisselend het taalonderwijs in het mbo is ingericht.

Ik las met de klas een heerlijk gedicht; Honderd jaargangen Levende Talen
Een uitgave van Levende Talen en LTM (2013, 72 pagina’s, isbn 978 90 821582 0 5)
Elke talendocent is ooit begonnen aan zijn of haar studie uit liefde voor de taal – of dat nou Nederlands, Duits, Spaans, Chinees, Arabisch of een van de andere dertien talen is die de vereniging vertegenwoordigt. En waar vind je taal in haar meest pure, gecomprimeerde en essentiële vorm? In poëzie natuurlijk. Het thema van de gedichten in deze bundel heeft te maken met de tweede passie van elke talendocent: het onderwijs. Alle dertien talen van de vereniging zijn vertegenwoordigd met elk drie gedichten over lesgeven, opvoeden en onderwijzen. Soms humoristisch, soms kritisch, soms melancholiek, soms beschouwend, maar altijd staan de leraar, de klas en de leerling centraal.

Wilt u een publicatie bestellen, stuur dan een e-mail naar bureau@levendetalen.nl.