Privacy verklaring Vereniging Leraren in Levende Talen PDF

Vereniging van Leraren Levende Talen, gevestigd aan Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://levendetalen.nl Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht +31030 2059978

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging van Leraren Levende Talen verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wij gebruiken social media plugins om informatie uit de media te laten lezen of als link naar de social media. Er kunnen geen gegevens voor social media ingevoerd worden via onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bureau@levendetalen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging van Leraren Levende Talen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten (studiedagen, activiteiten) en producten (LTM magazine en andere publicaties)

– Vereniging van Leraren Levende Talen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging van Leraren Levende Talen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging van Leraren Levende Talen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging van Leraren Levende Talen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De informatie uit cookies wordt 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging van Leraren Levende Talen verstrekt GEEN informatie aan derden of alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging van Leraren Levende Talen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van fotomateriaal

De personen die op de fotomateriaal van de website staan, hebben hun toestemming gegeven voor de publicatie van deze beelden. Wilt u als gefotografeerde persoon uw toestemming voor publicatie intrekken, stuur dan een verzoek naar bureau@levendetalen.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt op onze website geen persoonsgegevens registreren. Als u naar het gedeelte voor ledenregistratie gaat, kunt u ALS LID uw eigen registratie van de vereniging inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging van Leraren Levende Talen en heeft u als lid het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

LET OP: De ledenregistratie website is een zelfstandige website en behoort niet bij het systeem van www.levendetalen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging van Leraren Levende Talen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bureau@levendetalen.nl