Disclaimer voor www.levendetalen.nl

De Vereniging van Leraren Levende Talen, hierna te noemen Levende Talen, verleent u hierbij toegang tot www.levendetalen.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Levende Talen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Levende Talen spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Levende Talen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Levende Talen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICT Recht-disclaimergenerator gegenereerd.