Het Sectiebestuur Fries van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Fries in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Friese taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten en de docenten te ondersteunen.

Website van de sectie Fries

 

Op de eigen website biedt de sectie informatie over haar activiteiten.

 

Bestuur

 

Babs Gezelle Meerburg, voorzitter
Annekin Faber, vice-voorzitter

Ans Wallinga secretaris
Tjeerd Kooistra, penningmeester
Toegevoegd:
Reitze Jonkman, redactielid LTM
Jelle Bangma, vertegenwoordiger HB

Het bestuur van de sectie Fries ziet zich graag gesteund door docenten Fries en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.