Het Sectiebestuur Fries van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Fries in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Friese taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten en de docenten te ondersteunen.

Website van de sectie Fries

 

Op de eigen website biedt de sectie informatie over haar activiteiten.

 

Bestuur

Tjeerd Kooistra, voorzitter
Sibrecht Veenstra, secretaris
Jacob Kingma, penningmeester
Jaap Cuperus, algemeen bestuurslid
Jeannette Bakker, algemeen bestuurslid
Reitze Jonkman, redactielid LTM

Het bestuur van de sectie Fries ziet zich graag gesteund door docenten Fries en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.