INTERNATIONAAL

 

Levende Talen heeft banden met het ECML in Graz en de internationale vereniging voor talendocenten FIPLV.

ECML

Het ECML (www.ecml.at) is het European Center for Modern Languages en is gevestigd in Graz, Oostenrijk. Het ECML is opgericht door de Raad van Europa en heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit in het talenonderwijs in Europa. Om dit te doen wordt elke drie jaar een meerjarenprogramma ontwikkeld waarbinnen een aantal projecten wordt uitgevoerd door projectleden uit verschillende Europese landen. Het fiplv.com congresses nieuwe programma loopt van 2016-2019. Welke projecten er op dit moment lopen kunt u vinden op http://www.ecml.at.

De voorzitter van Levende Talen is deelnemer aan de werkgroep Graz, een Nederlandse werkgroep waarin vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, EP/Nuffic, SLO, Cinop, hogescholen en universiteiten o.a. met elkaar bepalen wie uit het Nederlandse talenwerkveld deel mag nemen aan de verschillende workshops in Graz. Ook worden in deze werkgroep de resultaten van de afgesloten projecten besproken.

 

FIPLV

Levende Talen is lid van de Féderation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (https://fiplv.com/), de internationale vereniging van talendocenten. Leden kunnen federatieve docentenverenigingen zijn, zoals de VLLT, maar ook verenigingen die maar één taal vertegenwoordigen, hetzij in een land, hetzij wereldwijd (zoals de IDV voor Duits). De FIPLV heeft ongeveer 25 leden van verschillende continenten, waaronder de landelijke docentenverenigingen in Amerika, Canada, Australië en Zuid-Afrika .

De FIPLV organiseert eens in de drie jaar een wereldcongres, op kleinere (regionale) schaal zijn er jaarlijkse congressen. In 2016 organiseert bijvoorbeeld de Nordic-Baltic Region een conferentie in Tallinn, Estland (voor meer informatie zie de FIPLV-website).

Op dit moment is de voorzitter van Levende Talen vicevoorzitter van de FIPLV.