INTERNATIONAAL

 

Levende Talen is gelieerd aan het ECML in Graz en de internationale vereniging voor talendocenten FIPLV.

ECML

Het ECML (www.ecml.at) is het European Center for Modern Languages en is gevestigd in Graz, Oostenrijk. Het ECML is opgericht door de Raad van Europa. Het heeft tot doel de kwaliteit van het talenonderwijs in Europa te bevorderen. Hiertoe wordt elke drie jaar een meerjarenprogramma ontwikkeld waarbinnen een aantal projecten wordt uitgevoerd door projectleden uit verschillende Europese landen. Voor de projecten die op dit moment lopen: http://www.ecml.at.

De voorzitter van Levende Talen is lid van de werkgroep Graz. Dit is een Nederlandse werkgroep waarin vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, van EP/Nuffic, SLO, hogescholen en universiteiten bepalen wie uit het Nederlandse talenwerkveld deel mag nemen aan de verschillende workshops in Graz. Ook  bespreekt de werkgroep Graz de resultaten van de uitgevoerdeprojecten.

 

FIPLV

Levende Talen is lid van de Féderation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (https://fiplv.com/), de internationale vereniging van talendocenten. Op dit moment is de voorzitter van Levende Talen Treasurer-General van de FIPLV. Leden kunnen federatieve docentenverenigingen zijn, zoals Levende talen, maar ook verenigingen die maar één taal vertegenwoordigen, hetzij in een land, hetzij wereldwijd (zoals de IDV voor Duits). De FIPLV heeft ongeveer 25 leden van verschillende continenten, waaronder de landelijke docentenverenigingen in Amerika, Canada, Australië en Zuid-Afrika .

De FIPLV organiseert eens in de drie jaar een wereldcongres. Op kleinere (regionale) schaal worden jaarlijks congressen gehouden.

https://levendetalen.nl/internet-in-het-onderwijs

Iemand die zich binnen en buiten Levende Talen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt wat betreft de vraag wat nieuwe media voor het talenonderwijs kunnen betekenen is John Daniëls. Voor diens publicaties, zie: Internetonderwijs.net