BESTUUR

Dagelijks Bestuur (DB)

Judith Richters, voorzitter a.i.
Bregje Verbruggen, vicevoorzitter a.i.
Jibbe Heetveld, penningmeester
Jos Canton, secretaris a.i.

 

Het Dagelijks Bestuur komt acht keer per jaar bijeen of zo vaak als de voorzitter dit nodig acht.

Hoofdbestuur (HB)

Het HB wordt gevormd door de voorzitters van de vaksecties samen met het Dagelijks Bestuur.

Robert Chamalaun (Nederlands), Tjeerd Kooistra (Fries), Anneke de Graaf (Arabisch), Mirjam Günther-van der Meij (Nedersaksisch), María Fernanda Martino Ávila (Spaans), Margriet Leest (Papiaments), Esther van Loo (Limburgs a.i.), Andrea Lutz (Engels), Elżbieta Niemczuk-Weiss (Pools), Inge Elferink (Frans), Laurens van der Goot (Duits), Gwendolyn Tates (Chinees), Mehmet Uz (Turks), Gera Vonk-Huisjes (Gebarentaal), Geramé Wouters (Russisch), Laura Briganti (Italiaans).

Algemene ledenvergadering (ALV)

Eens per jaar vindt de ALV van Levende Talen plaats. Alle leden van de betreffende vaksectie zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Op de ALV bespreken wij met elkaar het gevoerde en te voeren beleid. Het DB en de besturen van de talensecties doen op de ALV verslag van het gevoerde beleid in het voorgaande kalenderjaar door een (secretarieel) jaarverslag en een financieel verslag (inclusief een jaarrekening).