GONLT Link 30x9 Sectie Duits head site_blog

De Sectie Duits van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Duits in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Duitse taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten en de docenten Duits te ondersteunen.

Klik op de rode rechthoek met ‘Duits >>>>>’ om naar de eigen website van de sectie Duits https://duits.levendetalen.nl/ te gaan.

Bestuur van de sectie Duits:
Paul Stevelmans, voorzitter/penningmeester ad interim
Carel van der Burg, secretaris
Erik Kwakernaak, algemeen bestuurslid, taalredacteur LTM
Marion van der Kruissen, algemeen bestuurslid
Katrin Richter, algemeen bestuurslid
Erwin de Vries, algemeen bestuurslid
Yolanda Woertman, algemeen bestuurslid
Volker Pfeiffer, adviserend lid namens het Goethe-Institut

Websites voor docenten Duits

DuitsDE

Goethe

duitslandInst

DeutsMachtSpas

Deutscholympiade

congresDuits

Alumniportal