GONLT Link 30x9 Sectie Turks head site_blog

 

Het Sectiebestuur Turks van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Turks in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Turkse taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten en de docenten te ondersteunen.

Website van de sectie Turks
Op de eigen website biedt de sectie informatie over haar activiteiten. Ga kijken! Het vaklokaal Turks van de Digitale school is vernieuwd.

Bestuur

Mehmet Uz, voorzitter
Catharina Geelen, secretaris
Taner Yıldız, penningmeester

Het bestuur van de sectie Turks ziet zich graag gesteund door docenten Turks en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.

Over Turks op deze site