VAKBOND

 

Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland maar is ook een vakbond die opkomt voor de belangen van talendocenten.

Levende Talen behartigt de belangen van talendocenten op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Soms moet er onderhandeld worden, bijvoorbeeld als scholen gaan fuseren en arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen. Levende Talen heeft zelf geen onderhandelaars, de onderhandelaars van de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) doen dat voor ons.

Levende Talen heeft als vakbond de taak zich ook om de individuele belangen van de leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden te bekommeren. Om dit zo goed mogelijk te doen, werkt onze vereniging samen met andere vakinhoudelijke verenigingen in het onderwijs die ook vakbond zijn.

Levende Talen participeert via de FvOv in de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie heeft drie speerpunten: bekwaamheid (zoals het beroepsregister voor leraren), professionele ruimte, een betere status en een beter imago.

Het Lerarenregister is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. De functie van een beroepsregister is het waarborgen van de kwaliteit en de eer van het beroep.

 

Indien u een vraag of een werkgerelateerd probleem van rechtspositionele aard heeft kunt u zich per e-mail wenden tot hen via juridischebijstand@levendetalen.nl