EXAMENBESPREKINGEN

Een aantal secties van Levende Talen organiseert examenbesprekingen voor docenten van verschillende schooltypes. De besprekingen vinden op verscheidene plaatsen in het land plaats. Docenten kunnen zich voor de besprekingen aanmelden. Zowel leden van Levende Talen als niet-leden zijn van harte uitgenodigd om de examenbesprekingen bij te wonen. Van de examenbesprekingen wordt verslag gedaan dat naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt gestuurd.

Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voorgezet onderwijs


EXAMENS