EXAMENBESPREKINGEN

Een aantal secties van Levende Talen organiseert examenbesprekingen voor docenten van verschillende schooltypes. De besprekingen vinden op verscheidene plaatsen in het land plaats. Docenten kunnen zich voor de besprekingen aanmelden via de desbetreffende sectie. Leden van Levende Talen zijn van harte uitgenodigd om de examenbesprekingen bij te wonen. De sectie Spaans biedt een Examenforum via de website voor leden en niet-leden. Van de examenbesprekingen wordt verslag gedaan dat naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt gestuurd.

Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voorgezet onderwijs


EXAMENS