EXAMENS 2020

Er is een adviestabel 2020 samengesteld met Cito na advies van het bestuur van PLEXS. Een goed nieuws is dat de WOLF data en de verzenddata op elkaar afgestemd zijn.

Omdat uit onderzoek onder 10000 correctoren blijkt dat de 1e correctie meer tijd kost dan de 2e correcte, is er voor gekozen dat de 1e corrector meer correctietijd krijgt.

– T.a.v. de correctietijd voor de 1e corrector is de examendag zelf niet meegeteld en de verzenddag wel.

– Bij de 2e corrector is de ontvangstdag en verzenddag wel meegeteld.

Adviestabel opsturen examenwerk 2020 definitief

Correctietijd per leerling per vak 2020

EXAMENBESPREKINGEN

Een aantal secties van Levende Talen organiseert examenbesprekingen voor docenten van verschillende schooltypes. De besprekingen vinden op verscheidene plaatsen in het land plaats. Docenten kunnen zich voor de besprekingen aanmelden via de desbetreffende sectie. Leden van Levende Talen zijn van harte uitgenodigd om de examenbesprekingen bij te wonen. De sectie Spaans biedt een Examenforum via de website voor leden en niet-leden. Van de examenbesprekingen wordt verslag gedaan dat naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt gestuurd.

Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voorgezet onderwijs


EXAMENS