ADVIESRAAD VOOR ONDERZOEK EN PRAKTIJK

De afstand tussen de dagelijkse lessen en onderzoek is groot. Doel van de adviesraad is die kloof te overbruggen. De adviesraad is samengesteld uit onderzoekers, opleiders, nascholers en  representanten van expertisecentra. De adviesraad heeft als oogmerk te fungeren als communicerende tussenlaag, de weg te wijzen naar onderzoeksgegevens en in enkele gevallen nieuw onderzoek voor te stellen. Uit het veld en de media komen regelmatig vragen. Van de adviesraad mag verwacht worden dat zij die vragen met gezag kunnen behandelen.