ADVIESRAAD VOOR ONDERZOEK EN PRAKTIJK

Doel van de Adviesraad voor Onderzoek en Praktijk in de Levende Talen is het overbruggen van de kloof tussen onderwijspraktijk en onderzoek.
Het Nederlandse onderwijs kent weinig inhoudelijke sturing door de overheid. Scholen en docenten moeten bij onderwijsontwikkeling vaak zelf op onderzoek uit gaan. Maar de afstand tussen de onderwijspraktijk en onderzoek is groot. De Adviesraad wil een verbindende schakel vormen, de weg wijzen naar experts en naar onderzoeksgegevens en in enkele gevallen nieuw onderzoek voorstellen.

In mei 2014 vond de startbijeenkomst plaats. Aanwezig waren onderzoekers, opleiders, nascholers, Levende Talen-sectievoorzitters en vertegenwoordigers van expertisecentra. Een kleine werkgroep bestaande uit onderzoekers en Levende Talenleden gaat uitwerken in welke vorm de adviesraad zal gaan functioneren.