De sectie Arabisch van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Arabisch in Nederland. In het bestuur zitten zowel docenten Arabisch als andere personen die interesse hebben voor de Arabische taal en de Arabische wereld. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Arabische taal in alle onderwijssectoren te promoten, de docenten te ondersteunen en de ouders te ondersteunen die het Arabisch als examenvak voor hun kinderen in het voortgezet onderwijs wensen.

Website van de sectie Arabisch

Op de eigen website biedt de sectie informatie over activiteiten die samenhangen met de Arabische taal. Op dit moment is de site nog niet beschikbaar.

Bestuur

 

Anneke de Graaf, voorzitter
Ali Liazid, penningmeester
Josien Boetje, secretaris

Het bestuur van de sectie Arabisch ziet zich graag gesteund door docenten Arabisch en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.