PUBLICATIES

Levende Talen geeft twee vakbladen uit: Levende Talen Magazine (LTM) en Levende Talen Tijdschrift (LTT). LTM bevat informatie over nieuws en ontwikkelingen in het talenonderwijs en verschijnt acht keer per jaar. In LTM staan artikelen over relevante onderwerpen voor de verschillende talen, goede praktijkvoorbeelden, besprekingen van (jeugd)boeken en films, interviews en informatie over ict en internationalisering. LTT heeft een meer wetenschappelijk karakter en verschijnt vier keer per jaar.

De afzonderlijke talensecties informeren hun leden over ontwikkelingen en nieuws via de eigen websites en blogs en via digitale nieuwsbrieven. Zie hiervoor de talensecties.

De repository LT-tijdschriften voorziet in de vrije, digitale toegang tot de artikelen die in LTM en LTT zijn verschenen.