ORGANISATIE

De vereniging (bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Vereniging van Leraren Levende Talen) bestaat sinds 1911. Levende Talen is een federatie van zestien talensecties van taaldocenten. De talensecties hebben een eigen bestuur met eigen statuten. De federatie kent een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur en heeft een eigen statuut.

De volgende talen zijn vertegenwoordigd: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands, Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans en Turks. Een aparte plaats bezetten NT2 als werkgroep binnen de sectie Nederlands, Vedocep (Engels in het basisonderwijs) en de werkgroep Lerarenopleiders.

Leden van Levende Talen zijn voornamelijk werkzaam in primair onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs, volwasseneneducatie en wetenschappelijk onderwijs.

De talensecties hebben een eigen bestuur met eigen statuten. Levende Talen kent een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur en heeft een eigen statuut.

Op 1 januari 2022 telde Levende Talen 3.524 leden, onder wie 10 ereleden die door de ledenvergadering tot erelid benoemd zijn vanwege hun bijzondere verdienste voor het taalonderwijs en voor de vereniging.

Het Dagelijks Bestuur (DB) telt 5 bestuursleden. Het Hoofdbestuur (HB) wordt gevormd door de voorzitters van de vaksecties samen met het DB.

PDF versie van de statuten van Levende Talen.