INFORMATIE LIDMAATSCHAPPEN

 

Levende Talen kent verschillende lidmaatschappen:

  1. Lid binnenland: € 85
  2. Lid buitenland: € 90
  3. Student lid binnenland (op vertoon van collegekaart, maximaal 4 jaar) € 25
  4. Student lid buitenland (op vertoon van collegekaart, maximaal 4 jaar) € 25
  5. Partnerlid: € 45
  6. Gepensioneerd lid: € 45
  7. Aspirant-lid (afgestudeerd maar nog geen werk, maximaal 2 jaar): € 45

Aanmelden is mogelijk als je talendocent, aspirant-lid of student/LIO, partner van een lid, gepensioneerd collega of belangstellende bent. Onze leden zijn werkzaam in alle segmenten van het onderwijs: van primair onderwijs, onder- en bovenbouw vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo tot volwassenenonderwijs. De gewone leden – waartoe ook de partnerleden, buitenlandse en gepensioneerde leden worden gerekend – genieten alle rechten van het lidmaatschap. Aspirant-leden en student-leden genieten beperkte lidmaatschapsrechten. Weet je bovendien wat Levende Talen biedt?

Nu lid worden!