RECHTSBIJSTAND

Naast de collectieve belangenbehartiging biedt Levende Talen op toegankelijke wijze advies en rechtsbijstand bij zaken die voortvloeien uit uw arbeidsovereenkomst en betrekking hebben op uw onderwijsbaan.

De juridische bijstand is ondergebracht bij de juristen van onze zustervakvereniging Unie/NFTO. Leden kunnen via de vakbondsmedewerker een beroep doen op hun expertise.

Indien u een vraag of een werkgerelateerd probleem van rechtspositionele aard heeft kunt u zich per e-mail wenden tot de juristen via juridischebijstand@levendetalen.nl .

 

Rechtsbijstandsreglement_LT

De rechtspositiedeskundigen van de UnieNFTO hebben faam verworven door hun inzet ten bate van individuele leden, als het gaat om het behandelen van formaliteiten en persoonlijke begeleiding bij zaken als:
• ziekte, arbeidsongeschiktheid en afkeuringsprocedures;
• ontslaguitkeringen en andere berekeningen;
• controle van salarisberekeningen;
• pensioenzaken, VUT- en FPU-regelingen;
• geschillen over de arbeidsovereenkomst;
• problemen met betrekking tot taakbelasting;
• verhuiskostenregelingen;
• vragen over het carrièrepatroon;
• beroepszaken bij ontslag;
• advisering in medezeggenschapsaangelegenheden.