FvOv

Levende Talen heeft als vakbond de taak zich om de belangen van de leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden te bekommeren. Om dit zo goed mogelijk te doen werkt onze vereniging samen met andere vakinhoudelijke verenigingen in het onderwijs die ook vakbond zijn. Dat gebeurt binnen de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).

Levende Talen is als lid van de FvOv via de koepel CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) aangesloten bij de vakcentrale VCP (Vakcentrale voor Professionals) om ook in de arbeidsvoorwaardelijkesfeer de belangen van haar leden te kunnen behartigen.

Levende Talen heeft zelf geen onderhandelaars, de onderhandelaars van de FvOv, CMHF en de VCP doen dat voor ons.