Het Sectiebestuur Chinees van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Chinees in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Chinese taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten, de docenten Chinees te ondersteunen en te bevorderen dat Chinees op meer scholen onderwezen kan worden.

Website van de sectie Chinees

Scholen mogen vanaf 2015 het vak Chinese taal en cultuur als examenvak aanbieden in het vwo. Meer dan ooit zal er veel aandacht zijn voor vakontwikkeling en moeten we nadenken over een goede invulling van het vak Chinees in het voortgezet onderwijs.

Op de eigen website biedt de sectie informatie over activiteiten die samenhangen met de Chinese taal en cultuur.

Bestuur

 

Gwendolyn Tates, voorzitter
Linda Luijkx, secretaris
Judith Zoetelief, penningmeester
Poppy Soen, algemeen bestuurslid
Jan Willem Bragt , algemeen bestuurslid

Het bestuur van de sectie Chinees ziet zich graag gesteund door docenten Chinees en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.