Het Sectiebestuur Chinees van Levende Talen is de belangenvereniging van docenten Chinees in Nederland. De sectie stelt zich tot doel het onderwijs van de Chinese taal en cultuur in alle onderwijssectoren te promoten, de docenten Chinees te ondersteunen en te bevorderen dat Chinees op meer scholen onderwezen kan worden.

Website van de sectie Chinees

Op de eigen website biedt de sectie informatie over activiteiten die samenhangen met de Chinese taal en cultuur.

Bestuur

 

Gwendolyn Tates, voorzitter
Danielle Coppée, secretaris
Judith Zoetelief, penningmeester
Rients van Goudoever, algemeen bestuurslid

Het bestuur van de sectie Chinees ziet zich graag gesteund door docenten Chinees en andere betrokkenen bij onze taal.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.