LEVENDE TALEN TIJDSCHRIFT

Levende Talen Tijdschrift verschijnt vier maal per jaar, samen met Levende Talen Magazine. Voor leden is het tijdschrift gratis.

De artikelen in het Tijdschrift hebben een meer wetenschappelijk karakter dan de bijdragen in het Magazine.  Het zijn verslagen van onderzoek of empirisch onderbouwde beschouwingen. Daarnaast bevat het blad  signalementen  van proefschriften en van andere wetenschappelijke publicaties.

Helge Bonset  is hoofdredacteur.  Hij beantwoordt vragen over kopij en verschijningsdata.

redactie
Helge Bonset (hoofdredacteur, LTT@levendetalen.nl)

Amos van Gelderen, Marrit van de Guchte, Sonja Heebing, Ton Koet, Daphne van Weijen, Catherine van Beuningen.

kopijaanwijzingen LTT
PDF versie van de LTT Kopij-aanwijzingen.