LEVENDE TALEN TIJDSCHRIFT

Levende Talen Tijdschrift verschijnt vier maal per jaar, samen met Levende Talen Magazine. Voor leden is het tijdschrift gratis.

De artikelen in het Tijdschrift hebben een meer wetenschappelijk karakter dan de bijdragen in het magazine.  Het zijn verslagen van empirisch onderzoek, of onderbouwde beschouwingen. Daarnaast bevat het blad  signalementen  van proefschriften en van andere wetenschappelijke publicaties.

Helge Bonset  is hoofdredacteur.  Hij beantwoordt vragen over kopij en verschijningsdata.

redactie
Helge Bonset (hoofdredacteur, LTT@levendetalen.nl)
Rick de Graaff, Marrit van de Guchte, Sonja Heebing, Ton Koet, Bart van der Leeuw

kopijaanwijzingen LTT
PDF versie van de LTT Kopij-aanwijzingen.