LEVENDE TALEN MAGAZINE

Levende Talen Magazine (LTM) is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door Levende Talen. LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs. LTM verschijnt achtmaal per jaar. Elk nummer bevat vier hoofdartikelen over uiteenlopende onderwerpen. In de meeste artikelen staat de praktijk van het lesgeven centraal. De redactie streeft naar een goede balans tussen artikelen over moedertaaldidactiek en vreemdetalendidactiek.

redactie
Johan Graus (hoofdredacteur, <jgraus@xs4all.nl>)

Karin Epping (Engels), Marjolijn Voogel (Frans), Catharina Geelen (Turks),  Reitze Jonkman (Fries), Erik Kwakernaak (Duits), Nihayra Leona (Papiaments), Clary Ravesloot (Nederlands), Wouter Toonen (Arabisch), Geramé Wouters (Russisch), Karolina Eckardt (Pools), Elisa Candido (Italiaans), Carla Sánchez Kist (Spaans)

.

kopijaanwijzingen LTM
PDF versie van de LTM Kopijaanwijzingen.

planning LTM

PDF versie van de Planning LTM 109 2022