Vakvernieuwing MVT Informatiebijeenkomsten 2023-2024

Door SLO wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen bijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken. Livesessies Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4 19 maart 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Radboud Universiteit Nijmegen, 15.45 – 17.00 uur. Aanmeldformulier 19-3-2024, Radboud Universiteit 9 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Utrecht, 16.00 – 18.30 uur. Aanmeldformulier 9-4-2024, Utrecht 16 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Breda, 16.00 – 18.30 uur.

Conferentie Schrijfonderwijs po/vo, vrijdag 12 april 2024 Gouda

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan. Terwijl Schrijven ten goede komt aan de leesvaardigheid en verschillende recente publicaties aangeven, dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan schrijfvaardigheid. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Wat maakt schrijfonderwijs effectief en aantrekkelijk? Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden, het schrijfonderwijs een kwaliteitsimpuls geven. Aansluitend

Uitnodiging Lerarenberaad 18 april Utrecht – namens FvOv

Als samenwerkende lerarenorganisaties hebben we ons vorig jaar bij de minister gemeld met het verzoek ons te ondersteunen in een onderzoek naar een betere vertegenwoordiging van de beroepsgroep Leraren. In gesprekken met OCW hebben we aangegeven dat we voor de zomer met een concrete aanvraag voor een onderzoek zullen komen. In onze brief naar de minister hebben we aangegeven dat we voorafgaand een Lerarenberaad voor leraren po, vo en mbo zullen organiseren, waarin er met afgevaardigden verkend zal worden welke

Gepubliceerd op de website van de FvOv

Oproep: doe mee aan het inventarisatieonderzoek onderwijstijd in het vo – FvOv Ontdek Groeikracht: gratis webinar en vragenuurtjes – FvOv Subsidieregeling Verbinding po-vo  – FvOv Ontwikkelkracht: netwerk expertscholen – FvOv Conferentie Met alle Respect! – FvOv Conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk. Meld je aan en praat mee! – FvOv Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar beschikbaar – FvOv NRO-congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen op 15 mei 2024 – FvOv

Gezocht: actieve leraren/ondersteuners en begeleiders voor klankbordgroepen po en vo

Bericht namens FvOv: In juni start een nieuwe ronde cao-trajecten voor de sectoren po en vo, aangezien beide cao’s aflopen op 1 oktober. Bij de beide trajecten willen we klankbordgroepen met de onderhandelaars mee laten kijken en mee laten denken. Daarom zoeken we actieve leraren/ondersteuners en begeleiders  om deel te nemen in de klankbordgroepen. Naar verwachting zal er zo’n 4 à 5 keer een digitaal beroep op de deelnemers gedaan worden. Het zwaartepunt daarvan ligt in de maanden maart/april/mei. De

FIPLV World Congress 2024 – Ultra Early Bird rate expires on 29 Feb – bericht namens FPLV

We’d like to remind you that the Ultra Early Bird rate for the FIPLV World Congress 2024 in Auckland/New Zealand expires on 29 February. FIPLV members can take advantage of this super low member delegate rate of NZ$100. Please note that the Early Bird rate (NZ$250) starts on 2 March and the Standard rate (NZ$400) starts on 1 April. For registration: https://nzalt2024.org/registration/ Also important to mention: The call for papers closes on 14 April 2024. Please check out under https://nzalt2024.org/call-for-papers/ For more details please visit the

CALL FOR NOMINATIONS – FIPLV EXECUTIVE COMMITTEE

Elections of officers for positions on the FIPLV Executive Committee will be conducted at the FIPLV World Assembly, which will be held online in June 2024 (date to be announced). Only member associations who have paid their membership dues for 2023 will be eligible to nominate and to vote.   The elections of Executive Committee members will be conducted in accordance with the provisions in the Statutes. It should be noted that all current members of the Executive Committee have

FIPLV Newsletter December 2023

We are delighted to share the December 2023 issue of the FIPLV Newsletter with you and invite you to stay informed about the latest news and stories from the vibrant world of languages and language teacher associations. You can access the newsletter in both PDF format and as an online flipbook by visiting: https://fiplv.com/news/fiplv-newsletter/

Bonden en werkgevers roepen nieuw kabinet op tot Deltaplan Lerarentekort

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Werkgevers- en werknemersorganisatie in het funderend onderwijs slaan de handen ineen en presenteren vandaag de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort. Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben die dit onderwijs kunnen geven.