Met hoofdartikelen over: hoe kun je leerlingen leren aantekeningen maken; het IB-examen Nederlands (in het bijzonder de comparative) en wat we ervan kunnen leren voor het reguliere eindexamen Nederlands; Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied. Verder hebben we in onze rubrieken aandacht voor: jeugd- en jongerenliteratuur, poëzie, spellinggeweten en spellingbewustzijn, de geheime bijvangst van het talenonderwijs, online lesgeven, het Europees Talenlabel, de vernieuwingen in de Cito Kijk- en luistertoetsen, recensies (‘Basisboek historische letterkunde’, ‘De gezangen van Chu’ en ‘Het taaldier mens’). En we sluiten af met een interview met de nieuwe voorzitter van Levende Talen, Anne Kerkhoff.

Congres Levende Talen
Hoe is jouw taalonderwijs in beweging gebracht? In hoeverre beweeg je mee?
En op welke manier breng jij jouw leerlingen in beweging? Deze vragen staan
centraal op 26 november 2021 tijdens het digitale 38e Congres Levende Talen.
Met meer dan vijftig workshops is er volop keuze om je te verdiepen in alles
wat taalonderwijs in deze roerige tijden zo aantrekkelijk en uitdagend maakt. Lees meer.

Jan Siebelink. Het werk na jaren lesgeven

‘Ik heb eerst 5 jaar lesgegeven aan de Prins Bernhard Mavo in Dieren en daarna ben ik naar het Marnix College in Ede gegaan. Voor die baan ben ik ook naar Ede verhuisd, waar ik nog steeds woon. Ik heb altijd met plezier lesgegeven, maar ik had het werk ook nodig. In 1975 verscheen mijn eerste boek Nachtschade, en hoewel mijn eerste boeken goed werden ontvangen, kon ik er toen niet van leven. Dat lukte me pas met Knielen op een bed violen, toen ik 67 jaar was.
Ik had me eerder in mijn carrière volledig op het schrijven kunnen richten, maar ik wilde absoluut geen subsidie of andere hulp van de overheid krijgen. Ik wilde onafhankelijk blijven. Dat heeft ook te maken met het feit dat mijn vader zelfstandig ondernemer was. Dat was keihard werken voor weinig geld, maar hij was wél gelukkig. De grond en de kassen waren van hem en hij hoefde tegen niemand dankjewel te zeggen. Ik ben er trots op dat ikzelf ook nooit mijn hand heb hoeven ophouden.’ Lees meer


Nieuwe voorzitter Levende Talen

Dr. Anne Kerkhoff is door de algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Ze volgt Judith Richters op die na een maximale zittingsperiode van twee termijnen van vier jaar 27 maart jl. de voorzittershamer overdroeg. Judith kreeg tijdens de ALV alle lof toegezwaaid voor de uitstekende wijze waarop zij zoveel jaren achtereen onvermoeibaar inhoud aan haar functie heeft weten te geven.

Anne Kerkhoff, is lector talendidactiek bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Algemene Taalwetenschap in Nijmegen. Deed onder meer onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid in het Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool. Haar bijzondere interesses gelden het leren en onderwijzen van het Nederlands als tweede taal, meertaligheid, taalgerichte didactiek, taalbeleid en het toetsen en beoordelen van taalvaardigheid.


Vakbond

Wijziging Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen, aangepast. Het is nu mogelijk voor een eerste of tweede studiejaar afzonderlijk subsidie aan te vragen. Tevens is het subsidiebedrag per studiejaar verhoogd. Door … Vervolgd


Algemeen


Over ons

Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, de sociale media, de website www.levendetalen.nl en via de websites, sociale media en nieuwsbrieven van de talensecties. Levende Talen is als lid van de Federatie van Onderwijs-vakorganisaties (FvOv) aangesloten bij de vakcentrale CMHF/VCP om ook in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer de belangen van haar leden te kunnen behartigen. Levende Talen is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. De leden zijn afkomstig uit alle sectoren van het onderwijs; ze maken deel uit van de secties Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands (met NT2), Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans of Turks