Congres Levende Talen vrijdag 26 november 2021

Congres Levende Talen


Hoe is jouw taalonderwijs in beweging gebracht? In hoeverre beweeg je mee?
En op welke manier breng jij jouw leerlingen in beweging? Deze vragen staan centraal op 26 november 2021 tijdens het digitale 38e Congres Levende Talen.
Met meer dan vijftig workshops is er volop keuze om je te verdiepen in alles wat taalonderwijs in deze roerige tijden zo aantrekkelijk en uitdagend maakt. Lees meer.

Oproep aan mbo-docenten Nederlands en Engels: laat je stem horen via ons online survey!

Nederland is een meertalig land. Veel jongeren spreken thuis (ook) een andere taal dan het Nederlands, en allemaal leren zij vreemde talen op school. De positie van mbo-studenten is hierin bijzonder. Zij worden direct opgeleid tot beroepsbeoefenaar. Dit betekent dat zij zich de beroepstaal moeten eigen maken én dat zij meertalige competenties moeten ontwikkelen waarmee zij hun werk kunnen doen in een meertalige omgeving.

Op de Hogeschool van Amsterdam is onder leiding van Eline van Batenburg een tweejarig onderzoek gestart naar meertaligheid in het mbo. Hoe gaan mbo-docenten om met de meertaligheid van hun studenten? Waar, met wie en waarom gebruiken mbo-studenten thuis welke (combinatie van) talen? Welke competenties ontwikkelen ze hier mee? En hoe zouden taallessen eruit zien die de meertalige ervaringen en competenties van mbo-studenten verder tot bloei brengen?

Laat je stem horen!

Eline doet een oproep aan alle mbo-docenten Nederlands en Engels om de online survey in te vullen. Zo kan zij de ervaringen van mbo-docenten in heel Nederland in kaart brengen.

Voor de zekerheid de linkjes los:

Survey: https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9NuNm8VDIakfAiy

Site: Meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo – HvATaalwijs nieuwsbrief

 


Met hoofdartikelen over: hoe kun je leerlingen leren aantekeningen maken; het IB-examen Nederlands (in het bijzonder de comparative) en wat we ervan kunnen leren voor het reguliere eindexamen Nederlands; Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied. Verder hebben we in onze rubrieken aandacht voor: jeugd- en jongerenliteratuur, poëzie, spellinggeweten en spellingbewustzijn, de geheime bijvangst van het talenonderwijs, online lesgeven, het Europees Talenlabel, de vernieuwingen in de Cito Kijk- en luistertoetsen, recensies (‘Basisboek historische letterkunde’, ‘De gezangen van Chu’ en ‘Het taaldier mens’). En we sluiten af met een interview met de nieuwe voorzitter van Levende Talen, Anne Kerkhoff.


Algemeen


Over ons

Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, de sociale media, de website www.levendetalen.nl en via de websites, sociale media en nieuwsbrieven van de talensecties. Levende Talen is als lid van de Federatie van Onderwijs-vakorganisaties (FvOv) aangesloten bij de vakcentrale CMHF/VCP om ook in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer de belangen van haar leden te kunnen behartigen. Levende Talen is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. De leden zijn afkomstig uit alle sectoren van het onderwijs; ze maken deel uit van de secties Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands (met NT2), Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans of Turks