(Elektronische) overschrijving:

Gaarne op IBAN NL94INGB0000306400 t.n.v. VLLT bij de ING. Overschrijving a.u.b. onder vermelding van: “Lid uw lidnummer”.

Eenmalige elektronische machtiging:

Als u deze optie aanvinkt, kunnen wij de contributie alleen innen als u ons ook uitdrukkelijk autorisatie verleent. Dat doet u door aansluitend op ONLINE BETALEN te klikken en de verdere stappen te volgen. U wordt dan ter bevestiging nog een keer om uw pincode gevraagd.

Incassomachtiging:

U kunt ook kiezen voor een doorlopende incassomachtiging. U kunt het machtigingsformulier openen en afdrukken – stuur het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier meteen naar het Bureau Levende Talen. Klik hier

Tip 1:

Probeer na betaling het contributiebedrag bij de werkgever te declareren (uit de scholingspot).

Tip 2:

In november kunt u (als tip 1 niet werkt) de betaalde contributie in veel gevallen uit bruto loon laten betalen.