BESTUUR

Dagelijks bestuur (DB)

Judith Richters, voorzitter
Blanca Cano González, vicevoorzitter (tevens voorzitter sectie Spaans)
Dirk Tuin, secretaris

Jos Canton, penningmeester a.i.
Kitty Willemsen, algemeen bestuurslid
Het dagelijks bestuur komt acht keer per jaar bijeen of zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk vindt.

Hoofdbestuur (HB)

Het HB wordt gevormd door de voorzitters van de vaksecties samen met het Dagelijks Bestuur.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Eens per jaar vindt de ALV van levende Talen plaats. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Op de ALV bespreken wij met elkaar het gevoerde en te voeren beleid. Het DB en de besturen van de talensecties doen op de ALV verslag van het gevoerde beleid in het voorgaande kalenderjaar door een (secretarieel) jaarverslag en een financieel verslag (inclusief een jaarrekening). De volgende ALV vindt plaats in april 2020.

 

LT jaarverslag 2018 LR

VERSLAG ALV 7 april 2018

2019_Levende Talen Limburgs2

AVG PP

 

Besturenboek Levende Talen

Het zogenoemde Besturenboek is bedoeld als handreiking voor de bestuurders van de vereniging, die daarmee een overzicht hebben van de activiteiten en organisatie van Levende Talen. Het geeft aan wat men van elkaar kan verwachten en geeft een indicatie van tijdbesteding bij het aantrekken van nieuwe bestuursleden.
PDF versie van het besturenboek Levende Talen.