BESTUUR

Dagelijks Bestuur (DB)

Anne Kerkhoff, voorzitter
Blanca Cano González, vicevoorzitter (tevens voorzitter sectie Spaans)
Dirk Tuin, secretaris

Jos Canton, penningmeester a.i.
Jasper Kaaf, algemeen bestuurslid

Het Dagelijks Bestuur komt acht keer per jaar bijeen of zo vaak als de voorzitter dit nodig acht.

Hoofdbestuur (HB)

Het HB wordt gevormd door de voorzitters van de vaksecties samen met het Dagelijks Bestuur.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Eens per jaar vindt de ALV van Levende Talen plaats. Alle leden van de betreffende vaksectie zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Op de ALV bespreken wij met elkaar het gevoerde en te voeren beleid. Het DB en de besturen van de talensecties doen op de ALV verslag van het gevoerde beleid in het voorgaande kalenderjaar door een (secretarieel) jaarverslag en een financieel verslag (inclusief een jaarrekening). De volgende ALV vindt plaats op 25 september 2020.

LT Jaarverslag 2019

Besturenboek Levende Talen

Het zogenoemde Besturenboek beschrijft de taken, regelingen en procedures die naar mening van de bestuursleden van de Vereniging van Leraren in Levende Talen (Levende Talen) de doelstellingen van Levende Talen zo goed mogelijk helpen realiseren.
PDF versie van het besturenboek Levende Talen.

PDF versie van het besturenboek Levende Talen.