VAKBOND OP LTM-ARTIKELEN

Perry van Kerkhoven schrijft voor elke editie van Levende Talen Magazine een artikel over vakbondskwesties.
Hij wijst de lezer op interessante rapporten en trends. Om de privacy van leden te waarborgen, gaat hij niet in op rechtsgeschillen van individuele personen.
De meest recente bijdragen treft u hieronder aan en de pdf-versies kunt u downloaden.

Geen volkstuinder voor de klas, 102(2015)5, pdf
Ga door, blijf niet staan, kijk vooruit, 102(2015)4, pdf
Rust in de tent, 102(2015)3, pdf
We doen het samen, 102(2015)2, pdf
Vooruit, achteruit, en (ver) vooruit, 102(2015)1, pdf