ACTFL 2018 Call for Proposals Now Open

ACTFL Annual Convention and World Languages Expo (Incorporating the FIPLV World Congress) The 2018 2018_FIPLV_ConventionPC and World Languages Expo of the American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) will be held November 16-18 with pre-convention workshops on Thursday, November 15 at the Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans, Louisiana. This year we will be incorporating the FIPLV World Congress as part of the convention. The ACTFL Convention features more than 800 educational sessions covering the whole

Taal Centraal Symposium HRO

Drie redenen om naar het taalsymposium van HR en Scienceguide te gaan Hogeschool Rotterdam en Scienceguide organiseren op 29 november het symposium ‘Taal Centraal’, over waarom het belang van een goede beheersing van Nederlandse taal belangrijk is. Tijdens het symposium staan twee discussies centraal: de taalbeheersing van het Nederlands en het oprukkende Engels in het hoger onderwijs. In twee sessies worden deze thema’s uitgediept met onderwijzers, onderzoekers en bestuurders met een mening en kennis van zaken. Met key notes van o.a. Iliass El Hadioui en

Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur

Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur Op vrijdag 26 januari 2018 vindt in en rond het Academiegebouw in Groningen voor de zeventiende  keer de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur plaats. Op deze studiedag gaat een keur aan sprekers in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van talen, kunsten en cultuur, waarbij volop aandacht is voor toepassingen in het voortgezet onderwijs. U kunt zich nu aanmelden via de vernieuwde website. Let op: wie boekt voor 1 december 2017 krijgt 15

Nederland vertaalt, jaarlijkse vertaalmanifestatie

De jaarlijkse vertaalmanifestatie ‘Nederland vertaalt’ is op 17 november j.l. weer van start gegaan. De manifestatie 2017 bestaat uit een vertaalwedstrijd en een Vertaaldag in Utrecht op 13 mei 2017. NRC publiceerde op 18 november de vijf te vertalen teksten. Vier vertaalopgaven in respectievelijk het Duits, Engels, Frans en Spaans zijn bedoeld voor het algemene publiek. Één Engelse songtekst is bedoeld voor de scholierenprijsvraag. De te vertalen teksten zijn ook te vinden op de website van de organisator Verstegen &

Zorgwekkende daling aantal Nederlandse scholen wereldwijd

Een bericht aan Levende Talen Geachte relatie, Hierbij stuur ik u het rapport van de Onderwijsinspectie over de gevolgen van de bezuinigingen op het Nederlands onderwijs in het buitenland toe. Het bevestigt helaas onze vermoedens dat de bezuinigingen er bij sommige van onze aangesloten scholen hard inhakken. Er is sprake van een toenemend aantal NTC-scholen dat sluit en de verwachting is dat er nog meer volgen. Scholen teren in op hun reserves en worden gedwongen maatregelen te nemen die de

Examentraining voor docenten MVT

Het doel van de workshop is om docenten handvatten aan te reiken om het examengemiddelde van hun leerlingen te verhogen. In het  bijzonder bij de talen zullen we ons concentreren op de  CITO-eindexamens. Hierin zit een vaste, systematische manier van vragen stellen. Wij geven zowel inzicht in de structuur van de teksten  als in succesvolle strategieën om de vragen te beantwoorden. Dit gebeurt op een praktische wijze. De stof kan dan ook direct in de lessen worden toegepast. Als u de training al eerder gevolgd hebt, is er

VIOT-conferentie 17-19 januari 2018: Duurzame Taalbeheersing

Van 17 tot en met 19 januari 2018 vindt in Groningen de veertiende VIOT-conferentie plaats. Tijdens deze driedaagse conferentie van de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing staat het thema Duurzame Taalbeheersing centraal. In negentig lezingen en zeven symposia wordt de aandacht gevestigd op de vraag wat in theorievorming, onderzoek en toepassingen op het terrein van de Taalbeheersing en de Communicatiekunde van blijvende waarde is. Keynote-sprekers zijn: Charles Antaki (Loughborough University), Catherine Snow (Harvard Graduate School of Education), Dirk Geeraerts (KU Leuven),

Studiedagen voor vo-docenten

Doelgroep: docenten van alle talen   Pedagogische grammatica Datum en tijd: vrijdag 13 april 2018 10:00-17:00 uur Didactische Mastercourse voor taaldocenten over het nut van grammaticaonderwijs en de praktische uitvoering ervan. De speelruimte voor grammaticaonderwijs zit vooral in de wisselwerking tussen expliciete kennis (bewuste, geleerde kennis van regels) en impliciete kennis (onbewuste, in de praktijk opgepikte kennis over taal). http://is.uva.nl/content/evenementen/cursussen/mastercourses/2017-2018/pedagogische-grammatica.html?origin=kGoWpLJyStiwG6Usw0vtUQ   Doelgroep: docenten Nederlands www.is.uva.nl/mastercourses   Onderwijs op maat: leerlijnen voor historische literatuur Datum en tijd: in overleg Hoe kan

Doe mee aan het curriculum.nu

  Curriculum.nu van start: ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum?  Informatie Primaire Onderwijs in PDF Informatie Voorgezet Onderwijs in PDF Afgelopen vrijdag startte Curriculum.nu. Hiermee komt het visietraject Onderwijs2032 ten einde en breekt een nieuwe fase aan waarin leraren en schoolleiders een centrale rol krijgen in het ontwerpen van een hernieuwd curriculum. In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en introduceren we Curriculum.nu.   Vooruitblik Curriculum.nu Komend jaar gaan meer dan 100 leraren en zo’n 20

Juvenes Translatores 2017: wedstrijd voor de beste Jonge vertalers in de Europese Unie

Wie kan er meedoen? Middelbare scholieren die geboren zijn in 2000 Waar gaat het over? Scholieren krijgen de mogelijkheid hun vertaalvaardigheden te testen Wanneer? Scholen kunnen zich van 1 september tot 20 oktober 2017 inschrijven op de Juvenes Translatores-webslte. Hoeveel scholen er per land kunnen meedoen, is afhankelijk van het aantal zetels van een land in het Europees Pariement. De scholen die uiteindelijk deelnemen, worden willekeurig gekozen. Dag van de wedstrijd – 23 november 2017 De scholieren vertalen in alle

Pagina 1 van 712345...Minst recente »