Author Archives: bureau

Contributie-verklaring

Vakbondscontributie verrekenen met het brutoloon! Voor LEVENDE TALEN-leden die werkzaam zijn in het PO, VO, MBO (BVE) en HBO is het op basis van de CAO’s voor deze sectoren mogelijk om net als in de voorgaande jaren de betaalde contributie over het jaar 2023 te verrekenen met het bruto inkomen. Wat moet u doen? Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dient u voor 1 november 2023 een contributieverklaring (u kunt die downloaden van de website), vergezeld van een

Laaggeletterd?

In een nuttig artikel laat Neerlandicus Helge Bonset zien dat, in tegenstelling tot wat in de media regelmatig beweerd wordt, er geen sprake van is dat 24% van onze 15-jarigen op grond van het laatste PISA-onderzoek ‘laaggeletterd’ kunnen worden genoemd. Het rapport geeft dat zelf overigens expliciet aan.  Onze 15-jarigen hebben geen moeite met het begrijpen van eenvoudige mededelingen of het lezen van de ondertiteling bij film of tv, maar ze vinden het moeilijk om de kwaliteit en geloofwaardigheid van