Category Archives: Onderzoek

18 oktober (gratis) Multiplier Event voor taaldocenten

Op 18 oktober organiseert het ELIVE-project (Engaging Languages in Intercultural Virtual Exchange)een (gratis) Multiplier Event, waarvoor alle taaldocenten uitgenodigd zijn. Het ELIVE-project bestaat uit verschillende universiteiten en middelbare scholen in Nederland, Frankrijk en Spanje en heeft zich tot doel gesteld om het mvt-onderwijs te verrijken door middel van Virtual Exchanges. Het ELIVE-project richt zich op het onderwijs in de vreemde talen Engels, Duits, Frans en Spaans in deze landen en brengen niet alleen leerlingen op deze manier bij elkaar, maar

Europees Talenlabel 2023 – ‘Vier taal!’

Het Europees Talenlabel is een prijs ter erkenning van vernieuwende taalprojecten. Het is een initiatief van de Europese Commissie om meertaligheid in de lidstaten te stimuleren en wordt in meer dan 30 landen uitgereikt. De inschrijvingen voor het Talenlabel 2023, met het thema: ‘Vier taal!’ zijn van start gegaan. Het Talenlabel beloont creatieve en originele initiatieven ter bevordering van taaleducatie en taalontwikkeling. Het is belangrijk dat een ‘good practice’ volledig is uitgewerkt, uitgevoerd en geëvalueerd. Deze prijzen geven niet alleen

Promotiebeurs Dudoc-Alfa

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het voortgezet onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de alfavakken. Het programma komt voort uit het “Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen”. In dit plan hebben acht faculteiten in de Letteren/Geesteswetenschappen initiatieven geformuleerd die moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen. Voor Dudoc-Alfa

Zingen bevordert de taalverwerking

Gezongen tekst is moeilijker te verwerken dan gesproken tekst, en toch kan zingen de taalverwerking bevorderen, laat het promotieonderzoek van Yke Schotanus zien. En liederen, met name met instrumentale begeleiding, zorgen voor meer positieve emoties, een verhoogde concentratie, en een positievere attitude ten opzichte van de tekst. Het onderzoek heeft op verschillende manier plaatsgevonden, zowel in een klassikale setting als in een laboratoriumsetting met EEG-metingen en daarnaast nog online. Yke Schotanus promoveert op 9 oktober 2020 aan de Universiteit Utrecht.    

Laaggeletterd?

In een nuttig artikel laat Neerlandicus Helge Bonset zien dat, in tegenstelling tot wat in de media regelmatig beweerd wordt, er geen sprake van is dat 24% van onze 15-jarigen op grond van het laatste PISA-onderzoek ‘laaggeletterd’ kunnen worden genoemd. Het rapport geeft dat zelf overigens expliciet aan.  Onze 15-jarigen hebben geen moeite met het begrijpen van eenvoudige mededelingen of het lezen van de ondertiteling bij film of tv, maar ze vinden het moeilijk om de kwaliteit en geloofwaardigheid van

Learning environments where modern languages flourish

The European Centre for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe is pleased to announce the completion in both English, French and German of its EOL resource website “Learning environments where modern languages flourish” (www.ecml.at/learningenvironments), an output of the ECML programme “Languages at the heart of learning” (2016-2019). This website offers a wide range of tools to create whole-school learning environments where languages are at the very heart of learning and teaching. This holistic approach supports and strengthens cooperation