Author Archives: bureau

Congres Levende Talen – 8 november in Zwolle

BEGRIJPEN EN BEGREPEN WORDEN – Talen in samenhang Op vrijdag 8 november 2024 vindt het jaarlijks Levende Talen congres plaats met als titel “Begrijpen en begrepen worden – Talen in samenhang”. De keynote wordt verzorgd door Gert Rijlaarsdam waarin hij ingaat op een samenhangend leerplan taal. In het middagprogramma vinden er 60 workshops plaats, o.a. verzorgd door de16 secties van Levende Talen. De dag vindt plaats bij de Buitensociëteit in Zwolle (tegenover het station). Tijdens het congres vinden de uitreikingen

Gepubliceerd op de website van de FvOv

Medewerkersreis in het po – FvOv Inzet cao-mbo – FvOv Save the date! NP Onderwijs Kennisfestival op 9 oktober – FvOv Vacature Programmasecretaris Programma Nationale Aanpak Professionalisering Leraren – FvOv Gezocht: onderwijsprofessionals in po en vo voor de ontwikkeling van themapagina’s – FvOv Hoe kunnen we meer docenten van kleur werven en behouden? – FvOv AOW-gerechtigde medewerkers in het vo: onbenut arbeidspotentieel? – FvOv Doelgroep voor Schoolleidersbeurs-vo uitgebreid – FvOv Aanbesteding indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so –

Vakvernieuwing MVT feedbackbijeenkomsten 2024

Door SLO wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen bijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken. Feedbackbijeenkomsten Kerndoelen in juni De kerndoelen Engels en mvt worden geactualiseerd voor po en onderbouw vo en so. Een kerndoelenteam van leraren, vakexperts en curriculumexperts, actualiseert dit jaar onder leiding van een procesregisseur de kerndoelen van moderne vreemde talen. Een advieskring, bestaande uit organisaties met vakinhoudelijke opvattingen, geeft

Laaggeletterd?

In een nuttig artikel laat Neerlandicus Helge Bonset zien dat, in tegenstelling tot wat in de media regelmatig beweerd wordt, er geen sprake van is dat 24% van onze 15-jarigen op grond van het laatste PISA-onderzoek ‘laaggeletterd’ kunnen worden genoemd. Het rapport geeft dat zelf overigens expliciet aan.  Onze 15-jarigen hebben geen moeite met het begrijpen van eenvoudige mededelingen of het lezen van de ondertiteling bij film of tv, maar ze vinden het moeilijk om de kwaliteit en geloofwaardigheid van