Author Archives: bureau

Birth of a new association: the International Association for Teaching Pragmatics (ITAP).

  ITAP is an international association whose main aim is to bring research and teaching practices in pragmatics together. Our goal is to make pragmatics more visible among researchers in applied linguistics, foreign and second language teachers from regular schools, language schools, colleges and universities around the world.  You can check out our website at https://www.ub.edu/itap-association/ and become a member through the “Join Us” section. As you will see, membership is free during 2021. On June 3rd 2021, we will

Meertalige steden | Schoonheid en onbegrip in de Toren van Babel

Datum en tijd: 26 mei, 18.30 tot 20.00 uur   Met Maud Vanhauwaert, voormalig stadsdichter van Antwerpen en Prosper de Roos, filosoof en documentairemaker, en videofragmenten, foto’s, een meertalig stoffen gedicht….   Uitgezonden vanuit het OBA theater!   Link voor meer informatie en Zoom-link voor gratis deelname (inschrijving niet nodig): ONLINE EVENT Meertalige steden | Schoonheid en onbegrip in de Toren van Babel (oba.nl)   Het evenement zal in het Nederlands worden gehouden, met meertalige videofragmenten en de mogelijkheid om

Gezocht:

  Docenten Frans en Engels voor een onderzoeksproject naar (verschillen in) doeltaalgebruik  tijdens online vs. regulier onderwijs. Het onderzoek levert direct relevante inzichten op in het doeltaalgebruik tijdens een online onderwijssetting vs. een reguliere/fysieke onderwijssetting. Dat biedt nieuwe handvatten voor zowel de mvt-praktijk als lerarenopleidingen. https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_8cD4rc0337RfeYe Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Dr. Marco​ B​ril, m.bril@uu.nl.

Adviestabel 2021

Onderstaand de adviestabel voor de centrale examens in de eerste twee tijdvakken van het centraal examen. Door het extra tijdvak en de daardoor beperkte correctietijd die eigenlijk onvoldoende is, is er de laatste tijd veel overleg geweest tussen de bonden, de VO-raad en OCW over deze tabel. Bijgevoegde is hetgeen nu maximaal haalbaar is.   Adviestabel 2021  

Voor leden: digitale FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Pensioen is belangrijk Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer je met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij. De FvOv vindt het belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden zijn met jouw ABP-pensioen. Daarom hebben wij, in samenwerking met het ABP, digitale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, via Microsoft Teams. Een pensioenvoorlichter van het

Flankerend traject cao-VO

Beste collega’s,   Zoals u wellicht weet is het ieder jaar een moeizaam proces om te komen tot een goede cao-VO. Het gaat daarbij niet alleen om het loon, maar steeds meer om het wegwerken van knelpunten zoals werkdruk. Werkgevers en werknemers willen nu via een nieuwe aanpak samen zoeken naar oplossingen. Daarom wordt er een z.g. flankerend traject opgestart waarvoor wij bij onze leden ook deelnemers zoeken.   In de bijlagen wordt aard en procedure beschreven. In de PowerPoint

Leraren gezocht voor meetups KLASSEN

In navolging van de documentaireserie KLASSEN vindt er een grootschalige landelijke impact campagne plaats met meetups in elke provincie. Tijdens deze meetups willen we graag de verbinding leggen tussen de verschillende partijen in het onderwijs zodat het onderwerp kansenongelijkheid niet individueel maar in teamverband wordt aangepakt. Omdat leraren helaas nog ondervertegenwoordigd zijn bij de aanmeldingen die we ontvangen voor de meetups en wij de stem van de leraar toch ontzetten belangrijk vinden doen we graag een oproep aan leraren om

ECML-Professional Network Forum Survey “Language Education in Europe: The impact of COVID

LANGUAGE EDUCATION IN EUROPE: THE IMPACT OF COVID   The Covid pandemic has had – and is continuing to have – a profound impact on most of our activities, not least on language education. The ECML, in cooperation with its Professional Network Forum, is today launching a Europe-wide project to gather information and exchange views on how language educators are coping with the challenges, and to reflect on the lessons to be learnt from their experiences. The first step is