Lidmaatschap

Wat biedt het lidmaatschap van Levende Talen?

Levende Talen Magazine, acht keer per jaar
Levende Talen Tijdschrift, vier keer per jaar
Toegang tot het besloten deel van de website
Arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning
Een vakvereniging die voor u opkomt
Een ontmoetingsplek en platform voor talendocenten
Een stem in het talenonderwijs

Meld u aan via het het online-aanmeldingsformulier (NB: Gebruik deze link inzake de Landelijke Studiedag ook voor een eventuele aanmelding als Gastlid Congres):
Als u al lid bent van Levende Talen, nodig uw collega’s dan uit om ook lid te worden van DE vakvereniging van talendocenten.

U kunt zich aanmelden als lid als u talendocent, aspirant-lid of student/LIO, partner van een lid, gepensioneerd collega of belangstellende bent. We hebben leden in alle onderwijssegmenten, van primair onderwijs en onderbouw VO en bovenbouw VO, VMBO, MBO, HBO en WO tot volwassenenonderwijs.

Contributies op jaarbasis (onveranderd vanaf 2017):

Gewoon lid: € 85
Buitenlands lid: € 90
Gepensioneerd lid: € 45
Partnerlid: € 45
Aspirant-lid (afgestudeerd maar nog geen werk): € 45

LIO: € 25

Als u zich als nieuw lid aanmeldt, betaalt u in het eerste jaar de contributie vanaf de 1ste van de daaropvolgende maand. Stel dat u zich aanmeldt op 15 juni, betaalt u vanaf 1 juli een bedrag van 37,50 euro voor de rest van het jaar.

Als u zich aanmeldt als lid verklaart u daarmee tevens kennis genomen te hebben van de statuten van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en met de bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap akkoord te gaan.

Contributiebetaling

Omdat Levende Talen is aangesloten via de Federatie Onderwijsvakverenigingen (FvOv) bij de CMHF/MHP kan inschrijving alleen plaatsvinden op uw privé adres en als uit de tenaamstelling van uw bankrekening blijkt dat u persoonlijk de rekeninghouder bent.

Eind januari ontvangt u per mail uw factuur.

U kunt de contributie bij de meeste werkgevers in het onderwijs achteraf aan het eind van het jaar met uw bruto-inkomen laten verrekenen. Als u nu als lid bent ingelogd, dan ziet u hier links de optie ‘Verklaring contributie’. Als uw contributie is betaald en door het bureau ingeboekt, dan kunt u via deze optie een verklaring openen, afdrukken en deze indienen bij de administratie van uw school. Dat moet meestal in de maand november gebeuren.

Klik hier om te lezen hoe u uw contributie kunt betalen.

Klik hier voor het machtigingsformulier voor doorlopende incassomachtiging contributie, als u van deze betaalwijze gebruik wilt maken.

Klik hier voor de pagina ‘Veel gestelde vragen’, mocht u nog vragen hebben over uw lidmaatschap.

Opzegging is alleen mogelijk vier weken voor het einde van een boekjaar. Uw opzegging kan wel worden genoteerd en ingaan per 1 januari volgend jaar. Uw contributie over het lopende jaar en eventuele achterstallige contributie blijft u onverminderd verschuldigd. Zodra uw betaling is ontvangen, kan de opzegging worden geëffectueerd.

U kunt uw lidmaatschap op zeggen door een e-mail te sturen naar bureau@levendetalen.nl of een brief te sturen naar VLLT, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.