Category Archives: Agenda studiedagen en congressen

Ruslanddag (23 september 2017)

Elk jaar organiseert de sectie Russisch van Levende Talen een Ruslanddag. Deze dag biedt docenten Russisch en belangstellenden een keur aan lezingen en workshops. De lezingen en workshops hebben meestal een actueel thema en sluiten aan bij een tentoonstelling, recent onderzoek, een nieuwe publicatie of film, een belangrijke historische datum of de nieuwste inzichten in vakdidactiek. De Ruslanddag is voor Slavisten een inhoudelijk interessante en inspirerende dag en er is ruimschoots gelegenheid Nederlandse en Vlaamse collega’s te ontmoeten. Deelnemers ontvangen

Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs

De Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs is in 2009 door Levende Talen en het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen ingesteld ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr. Gerard Westhoff, hoogleraar mvt-didactiek aan de Universiteit Utrecht. De prijs gaat naar de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen. Meer informatie is in het reglement te vinden. Een overzicht van de winnende scripties en juryrapporten is hier te vinden.

Landelijke Studiedag 2015

Dit jaar valt de Landelijke Studiedag  op vrijdag 6 november 2015 De locatie is het Beatrix-gebouw  in Utrecht.  Het thema is ‘Toekomst met Taal’. Op deze dag worden meer dan vijftig workshops en lezingen rond dit thema aangeboden. Vorm en inhoud van het talenonderwijs worden beïnvloed door impulsen uit de maatschappij en de politiek. Ook nieuwe didactische inzichten en slimme technologieën veranderen het onderwijs. Leraren en auteurs van lesprogramma’s worden daardoor telkens  uitgedaagd nieuwe wegen te bewandelen. Zo krijgt iedere