Category Archives: Vak vernieuwing

Vakvernieuwing MVT Informatiebijeenkomsten 2023-2024

Door SLO wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen bijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken. Livesessies Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4 19 maart 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Radboud Universiteit Nijmegen, 15.45 – 17.00 uur. Aanmeldformulier 19-3-2024, Radboud Universiteit 9 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Utrecht, 16.00 – 18.30 uur. Aanmeldformulier 9-4-2024, Utrecht 16 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Breda, 16.00 – 18.30 uur.

Voor het onderwijs, met het onderwijs

Reactie n.a.v. het vierde Tussenadvies van de Wetenschappelijke curriculumcommissie.   Samenvatting In deze reactie schetsen wij hoe aan een meer ´systematische aanpak´ van curriculumonderhoud tegemoetgekomen zou kunnen worden. Daar is naar onze mening het volgende voor nodig: Er zou van uitgegaan moeten worden dat de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de docent voor de klas. De evaluatie en de eventueel noodzakelijke herziening van het curriculum zou daarom in de klas bij de docenten en hun leerlingen moeten beginnen.