Category Archives: Vak vernieuwing

Actualisatie kerndoelen Nederlands en examenprogramma’s Nederlands en MVT

SLO heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor onder meer Nederlands te ontwikkelen. De bijstelling van het referentiekader taal wordt hierin meegenomen. SLO werkt ook in opdracht van OCW aan de  actualisatie van onder andere de examenprogramma’s Nederlands en moderne vreemde talen. Voor de achtergrond en stand van zaken: https://www.slo.nl/thema/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma

Nieuwe koers curriculumproces

Op de site Didactief wordt interessante informatie gepubliceerd over het Curriculumproces. Hier kunnen we lezen: “Een grootschalig curriculumproces lijkt definitief van de baan. In plaats daarvan wil minister Wiersma urgente knelpunten aanpakken, de focus op basisvaardigheden leggen en toewerken naar regelmatig curriculumonderhoud. De Kamer is positief, maar plaatst ook kanttekeningen en waarschuwt voor oude valkuilen.” Lees verder: https://didactiefonline.nl/artikel/nieuwe-koers-curriculumproces

Bewerking Leidraad Werken een onderwijsverbetering voor het VO

NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, heeft afgelopen jaar Leidraden ‘Werken aan Onderwijsverbetering’ uitgebracht voor het po. Deze leidraden zijn in het po zó goed ontvangen dat NRO besloten heeft om ook voor het vo dergelijke leidraden uit te gaan brengen. NRO wil graag dat er vo-docenten betrokken zijn bij de ontwikkeling van die leidraden en heeft daarom Levende Talen gevraagd om deze oproep onder de aandacht te brengen van haar achterban. Lees meer hierover  Bij vragen kunnen docenten contact opnemen met