Category Archives: Vak vernieuwing

Landelijk congres ‘Actualisatie kerndoelen’ op 10 oktober 2023

De vakvernieuwingscommissie kerndoelen nodigt leraren (en anderen) uit voor het landelijk congres ‘Actualisatie kerndoelen’ op 10 oktober 2023. Het team heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan de actualisatie van de kerndoelen, die binnenkort aan het ministerie van OCW worden aangeboden. Hierna start de fase van beproeven. Die begint met een landelijk congres over de actualisatie. Aanmelden kan via deze link: https://wp-events.nl/landelijk-congres-actualisatie-kerndoelen/

Voor het onderwijs, met het onderwijs

Reactie n.a.v. het vierde Tussenadvies van de Wetenschappelijke curriculumcommissie.   Samenvatting In deze reactie schetsen wij hoe aan een meer ´systematische aanpak´ van curriculumonderhoud tegemoetgekomen zou kunnen worden. Daar is naar onze mening het volgende voor nodig: Er zou van uitgegaan moeten worden dat de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de docent voor de klas. De evaluatie en de eventueel noodzakelijke herziening van het curriculum zou daarom in de klas bij de docenten en hun leerlingen moeten beginnen.