Tag Archives: vak-vernieuwing

Online presentatie conceptexamenprogramma’s mvt – woensdag 3 april

Wil jij via de advieskring feedback geven op de conceptexamenprogramma’s moderne vreemde talen? Zorg dan dat je aanwezig bent bij de online presentatie op woensdag 3 april om 16.00 uur of om 19.00 uur. Leden van de vakvernieuwingscommissie geven dan een toelichting op de conceptexamenprogramma’s en de keuzes die zij gemaakt hebben. Bovendien kun je tijdens deze bijeenkomst verhelderende vragen stellen over de concepten die voorliggen. Op die manier ben je op de hoogte van de context en kun je

Vakvernieuwing MVT feedbackbijeenkomsten 2023-2024

Door SLO wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen bijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken. Livesessies Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4 9 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Utrecht, 16.00 – 18.30 uur. Aanmeldformulier 9-4-2024, Utrecht 16 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Breda, 16.00 – 18.30 uur. Aanmeldformulier 16-04 2024, Breda 18 april 2024: Feedbackbijeenkomst Eindtermen Tussenproduct 4, Amstelveen, 16.00 – 18.30 uur.Aanmeldformulier 17-04

Voor het onderwijs, met het onderwijs

Reactie n.a.v. het vierde Tussenadvies van de Wetenschappelijke curriculumcommissie.   Samenvatting In deze reactie schetsen wij hoe aan een meer ´systematische aanpak´ van curriculumonderhoud tegemoetgekomen zou kunnen worden. Daar is naar onze mening het volgende voor nodig: Er zou van uitgegaan moeten worden dat de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de docent voor de klas. De evaluatie en de eventueel noodzakelijke herziening van het curriculum zou daarom in de klas bij de docenten en hun leerlingen moeten beginnen.