Category Archives: Publicaties

LTM 5

Met hoofdartikelen over het Manifest Nederlands op School (nu het stof wat is neergedaald), de toekomst van het vreemdetalenonderwijs, de leeslijst in de praktijk, interculturele competentie in de mvt-les. Tevens rubrieksitems over ICT en didactiek, thuistaalcarrousel, pedagogisch vakmanschap. En de huiscolumnist van LTM, Peter-Arno Coppen, breekt een lans voor de eigen vakinhouden van de talen: ‘Voor de taalvakken (…) vindt niemand het een punt dat de doelen worden verlegd naar instrumentele vaardigheden en goed burgerschap. Een kwalijke zaak (…)’. Lees

Herhaal de positieve boodschap

Perry van Kerkhoven Het is altijd goed te herhalen. Zo is mij al tijdens de opleiding geleerd. Daarom wil ik graag terugkijken op het afgelopen jaar en een aantal positieve ontwikkelingen terughalen. Ik begin aan het eind. In november adviseerde de VO-Raad de staatssecretaris te kiezen voor diploma’s op maat. Het idee lijkt goed: je krijgt geen diploma op het niveau van je slechtste vak, maar per vak kun je een niveau kiezen. De schrik sloeg me om het hart. Gelukkig zag de Onderwijsraad

Geld erbij, jongeren eraf

Perry van Kerkhoven Verstandige mensen die zich over de toekomst van het onderwijs buigen, salarisverhoging voor docenten in het vo en mbo, maar zorgen over de mobiliteit in het onderwijs. Een greep uit de actualiteit. Veel leden van de vereniging zullen in november een prettig bedrag op hun rekening krijgen. Ik heb eerder geschreven, dat ik voor het loonakkoord met de overheid ben. We hebben te lang op de nullijn gestaan, eindelijk gaan we vooruit in salaris. Voor de gelukkigen in het vo en

Adopteer een taaldocent

Perry van Kerkhoven Ze hebben het nodig, die taaldocenten. Volle klassen, veel nakijkwerk, hun taal bedreigd. Vergeet de geleidehonden, Spaanse puppy’s en armlastige ezels. Steun de taaldocent. Ik blijf het maar betogen: we hebben een mooi vak. Het werk is afwisselend, leerlingen en studenten groeien door jouw inzet, je kunt taal en cultuur brengen. Daarom zijn we een taal gaan studeren. Talen blijven altijd nodig, zelfs als je alleen met een economisch oog naar onderwijs kijkt. Zullen we dat even

Begelei­d­ing van dyslec­tis­che leer­lin­gen

  Begelei­d­ing van dyslec­tis­che leer­lin­gen bij het leren van een vreemde taal Dyslec­tis­che leer­lin­gen hebben prob­le­men met tech­nisch lezen en spellen. Er zijn vol­doende mogelijkhe­den voor docen­ten om hun leer­lin­gen te helpen en te onder­s­te­unen als het gaat om de kop­pel­ing tussen let­ters en klanken, en het automa­tis­eren van woord­herken­ning in een vreemde taal. Maar ook niet-dyslectische leer­lin­gen die moeite hebben met een vreemde taal, kun­nen baat hebben bij extra oefenin­gen op dit gebied. Lees meer over dyslexie.