Tag Archives: bekwaamheid

Wetsvoorstel lerarenregister

Op 25 april zijn voor het lerarenregister het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en de memorie van toelichting gepubliceerd. Het wetsvoorstel wil de beroepskwaliteit van bevoegde leraren verbeteren. Voorgesteld wordt een lerarenregister in te voeren, waarin iedere leraar met een relevant hoger onderwijs-getuigschrift (bewijs van bevoegdheid) zich moet registreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet deze leraar elke vier jaar aantonen dat hij zijn bekwaamheid heeft onderhouden. Voorts wordt het beroep van leraar omschreven en bepaald dat de leraar in de